Perehdytysohje

Valikkonäyttö

Perehdytysohje

Perehdytysohje

Tältä sivulta löydät siirtyvälle henkilöstölle tarkoitetun perehdytysohjeen hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyvistä tärkeimmistä asioista. Ohjetta päivitetään loppuvuoden aikana, kun asiat tarkentuvat. 

Mikä Pirkanmaan hyvinvointialue
Yleistä henkilöstön siirtymisestä
Työsopimukset/virkamääräykset
Työaika
Työajanseuranta
Palkanmaksun käytännöt
Loma- ja sairauspoissaolokäytännöt
Henkilöstöedut
Työterveys
Tunnukset, sähköpostit, tietojärjestelmät, puhelinnumerot ja laitteet
Henkilökortit
Matkakortit ja Taksi Tampere

Mikä Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tulemme olemaan Pirkanmaan suurin työnantaja, kun kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi. 

Yli 19 000 työntekijän työnantaja vaihtuu, mutta valtaosalla työtehtävät, työpiste ja lähiesihenkilö pysyvät samoina. Hyvinvointialueen ylin päätösvalta on aluevaltuustolla, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla koko maakunnan alueelta.

Pirkanmaan hyvinvointialueella asuu yhteensä yli puoli miljoonaa asukasta. 

Pirkanmaan hyvinvointialue toimii seuraavien 23 kunnan alueella: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi
Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin tällä hetkellä kuuluvan Jämsän palvelut järjestää jatkossa Keski-Suomen hyvinvointialue.

Uudistuksella pyritään kaventamaan kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja parantamaan turvallisuutta. 

Hyvinvointialue huolehtii muun muassa näistä tehtävistä:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Taysin sairaalat
 • Ensihoito, esim. ambulanssi
 • Pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelut

Palvelut jakautuvat ja niitä tuotetaan viidellä eri palvelulinjalla:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen linja
 • Sairaalapalvelujen linja
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen linja
 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen linja
 • Pelastuspalvelujen linja

Sote-henkilöstön sijoittumisesta löydät lisätietoa tältä sivulta.

Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat:

 • perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen henkilöstö
 • erikoissairaanhoidon henkilöstö
 • pelastustoimen henkilöstö
 • tukipalvelutehtävien henkilöstö: esim ICT, talous, hallinto.

Yleistä henkilöstön siirtymisestä

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteella, joka tarkoittaa siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Liikkeenluovutuksessa nykyiset palvelusuhteesi ehdot säilyvät pääosin ennallaan. Jos työsopimuksesi on voimassa luovuttavaan organisaatioon 1.1.2023, työsopimuksesi siirtyy automaattisesti hyvinvointialueelle. Myös määräaikaisessa suhteessa olevat henkilöt siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen, jos heidän työsuhteensa on voimassa 1.1.2023.

Mikäli työskentelet osa-aikaisesti siirtymähetkellä, palvelussuhteen ehdot pysyvät siirrossa ennallaan sopimuksen mukaisen ajan. Oikeus osa-aikaiseen työskentelyyn jatkossa määräytyy lainsäädännön, työehtosopimusten ja Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstökäytäntöjen ja ohjeiden mukaan.

Mikäli tehtävän kohdalla siirtyminen ei ole täysin selvää, voit tiedustella ja keskustella asiasta esihenkilösi kanssa.

Työsopimukset/virkamääräykset

Uudet tammikuun palkkoihin vaikuttavat palvelussuhteet tulee olla tallennettuina ja hyväksyttyinä järjestelmässä vakituisten osalta viimeistään 4.1.2023 ja määräaikaisten osalta 20.1.2023.

Vuoden 2022 puolella alkavat uudet palvelussuhteet, jotka jatkuvat vuoden 2023 puolelle, tehdään luovuttavissa organisaatioissa muutoksenhallinnan kautta.

Vuoden 2023 tammikuussa alkavat palvelussuhteet tehdään lähtökohtaisesti luovuttavien organisaatioiden muutoksenhallinnassa sekä tarvittaessa hyvinvointialueella henkilöstösihteereiden toimesta.

Työaika

Kaikki olemassa olevat työaikamuodot (mm. yleistyöaika, toimistotyöaika, jaksotyöaika) säilyvät käytössä hyvinvointialueelle siirryttäessä. Työmarkkinaneuvottelujen myötä keskeisin muutos työaikaan on, että yleistyöajassa olevat työntekijät (38 h 15 min/viikko) voivat syödä joutuisasti työn lomassa.  

Liukuva työaika: Liukuvaa työaikaa voidaan noudattaa niissä työpisteissä ja tehtävissä, joissa se on toiminnan kannalta mahdollista. Pääsääntöisesti liukuvassa työajassa olevilla aamuliukuma on klo 7.00-9.30 välillä ja iltaliukuma on klo 14.30-19.00 välillä ja lounastauko sijoittuu klo 10.30-13.30 väliseen aikaan. Virka- ja työehtosopimuksen periaatteiden mukaisesti päivittäinen työssäoloaika on pääsääntöisesti vähintään 5 tuntia sisältäen lounastauon. Liukuma-aika ja kiinteä työaika yhdessä voivat muodostaa enintään 12 tunnin pituisen ajanjakson ruokatauko mukaan lukien. Liukuvassa työajassa säännöllinen työaika voi ylittyä enintään 50 tuntia (+saldo) tai alittua enintään 6 tuntia (-saldo).

Etätyö: Työtehtävät ja työn luonne määrittelevät etätyöhön soveltuvat tehtävät. Esihenkilö päättää henkilöstön etätyön mahdollisuuksista, määrästä ja sijoittelusta. Työtehtävien niin edellyttäessä tulee saapua työpaikalle. Esihenkilöllä on tarvittaessa oikeus määrätä työntekijä tulemaan työpaikalle aiemmin sovitun etätyöpäivän sijasta, jos se on työyksikön toiminnan kannalta tarpeellista. Etätyötä koskevat samat palvelussuhteen ehdot kuin työnantajan tiloissa tehtäväätyötä. Etätyöajaksi luetaan varsinaiseen työhön käytetty aika. Etätyö kirjataan työajanseurantajärjestelmään samoin kuin muukin työaika. Etätyö suunnitellaan ja sitä tehdään tavanomaisina arkityöpäivinä ilman työaikakorvauksia. Mahdollisesta lisä- ja ylityöstä sovitaan esihenkilön kanssa. Etätyöstä tehdään erillinen etätyösopimus.

Työajanseuranta

Työajanseurantajärjestelmä Nepton tulee ensimmäisessä vaiheessa käyttöön niille työntekijöille, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle muualta kuin Tampereen kaupungilta tai sairaanhoitopiiristä. Pelastuslaitoksella Neptonia siirtyvät käyttämään toimisto- ja yleistyöajassa olevat eli työntekijät, jotka eivät käytä Numeron-järjestelmää. Hyvinvointialue saa siirtyvän henkilöstön henkilötiedot HR-järjestelmistä.  

Työajanseurantaa ovat esimerkiksi työaikakirjaukset, kuten työn aloitus- ja lopetusaikojen kirjaaminen. Nepton-järjestelmää voidaan käyttää puhelimella, tietokoneella tai leimaamalla kiinteällä leimauspäätteellä. Työntekijä pystyy itse korjaamaan kirjauksiaan ja seuraamaan mahdollisia työaikakertymiä reaaliaikaisesti. 

Henkilötiedot ja koko päivän poissaolot siirtyvät Neptoniin HR-järjestelmästä, joten niitä ei tarvitse kirjata erikseen Neptoniin. Palkkatapahtumat, kuten ylityöt, siirtyvät palkanmaksuun suoraan Neptonista. Titania-järjestelmää käyttävillä esimerkiksi ylitöiden työaikaleimaukset siirtyvät Neptonista automaattisesti Titaniaan. Titania-järjestelmän käyttö jatkuu hyvinvointialueella niillä työntekijöillä, jotka ovat tähänkin asti käyttäneet järjestelmää. 

Nepton-työajanseuranta otetaan käyttöön vaiheittain seuraavissa kunnissa 1.1.2023: Kangasala, Nokia, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Valkeakoski, Akaa, Parkano, Virrat, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Vesilahti, Pälkäne, Punkalaidun ja Urjala. Lisäksi työajanseuranta otetaan alkuvuoden 2023 aikana käyttöön myös Hämeenkyrössä, Sastamalassa, Ikaalisissa ja Kuhmoisissa. Leimauslaitteet asennetaan näihin kuntiin alkuvuoden 2023 aikana.

Leimauslaitteet on asennettu marraskuun 2022 aikana seuraavissa kunnissa: Pirkkala, Nokia, Lempäälä, Kangasala, Valkeakoski, Ylöjärvi, Akaa, Vesilahti ja Urjala. Näissä kunnissa vastuukäyttäjät jakavat avaimenperätunnisteet henkilöstölle joulukuun aikana.  

Seuraavissa kunnissa ei oteta käyttöön leimauslaitetta, vaan työajanseuranta tehdään mobiililaitteen tai tietokoneen avulla: Parkano, Virrat, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Pälkäne ja Punkalaidun. 

Tampereen kaupungilta ja sairaanhoitopiiristä siirtyvällä henkilöstöllä jatkuu toistaiseksi Timecon-työajanseuranta, sillä Nepton-työajanseurantaan siirtymiselle ei ole vielä tässä vaiheessa tarkempaa aikataulua.   

Saldotunnit ja työaikapankeissa olevat tunnit eivät siirry hyvinvointialueelle.

Katso tarkempi ohje Nepton-työajanseurannan käytöstä. Esihenkilöille on lisäksi ohjevideo järjestelmän käyttöön. 

Palkanmaksun käytännöt

Hyvinvointialue maksaa ensimmäiset palkat tammikuussa 2023. Vakituisille työntekijöille palkat maksetaan perjantaina 13.1.2023, määräaikaisille ja sijaisille tiistaina 31.1.2023. Näin tammikuun palkanmaksu etenee:

1. Tarkista omat tietosi hyvinvointialueen HR-työpöydän henkilötiedoista tammikuun alusta alkaen, kun HR-työpöytä on käytössä. Henkilötietojen muutos -kohdasta pystyt itse tarkistamaan oman tilinumerosi ja tarvittaessa korjaamaan sen tallentamalla uuden tilinumeron. Jos et pääse HR-työpöydälle lainkaan tai et löydä tietojasi HR-työpöydältä, ole välittömästi yhteydessä omaan esihenkilöösi. 

2. Tammikuun palkkakuittisi löydät verkkopankistasi noin 2–3 päivää ennen palkanmaksupäivää, toimittaja on CGI. Kun saat palkkakuitin verkkopankkiisi, tarkista, ovatko palkkasi ja palkan eri osat oikein. Jos et ole varma, mitä palkkakuitin eri osat tarkoittavat, voit tarkistaa ohjevideolta, mitä palkkakuitin eri rivit tarkoittavat.

3. Jos huomaat palkassasi virheen tai et ole saanut palkkakuittia lainkaan, ole yhteydessä omaan esihenkilöösi. 

4. Esihenkilö on yhteydessä oman palvelulinjansa tai tehtäväalueensa henkilöstösihteeriin tai henkilöstöpäällikköön. Henkilöstösihteerien ja henkilöstöpäälliköiden yhteystiedot kerrotaan ennen vuodenvaihdetta.

5. Henkilöstösihteeri tai henkilöstöpäällikkö on yhteydessä Monetraan, tarvittaessa myös palvelussuhdepalveluiden yksikkö auttaa asian selvittelyssä. 

6. Hyvinvointialue ja Monetra selvittävät asian yhdessä luovuttavan organisaation kanssa.

7. Jos palkkatiedoissasi on ollut virhe, se korjataan. Jos virhe havaitaan ennen ensimmäistä palkanmaksupäivää, se korjataan hyvissä ajoin. Jos virhe havaitaan palkanmaksupäivänä tai sen jälkeen, puuttuva palkanosa maksetaan tilillesi mahdollisimman pian.

Hyvinvointialue saa verottajalta vuoden 2022 verotietosi, joita käytetään verotuksessa vielä tammikuussa 2023. Hyvinvointialue saa verottajalta myös vuoden 2023 verotiedot, jotka astuvat voimaan 1.2.2023. Sinun ei siis tarvitse toimittaa verokorttia hyvinvointialueelle.

Jos joudut hakemaan tammikuulle 2023 muutosverokortin, saat sen OmaVero-palvelun kautta. Toimita muutosverokortti Monetralle salattuna sähköpostiviestinä osoitteeseen palkansaajat.pirha@monetra.fi viimeistään 3.1., jos olet vakituinen työntekijä ja 20.1., jos olet määräaikainen työntekijä tai sijainen. 

Löydät lisätietoja palkanmaksuun liittyen myös Monetran verkkosivuilta osoitteesta monetra.fi/pirha.

Jos olet sopinut työnantajan kanssa sivutoimi-ilmoituksen antamisesta, se tehdään uudelleen hyvinvointialueella. Viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus aina. Myös mahdolliset sivutoimiluvat on haettava uudelleen.  

Loma- ja sairauspoissaolokäytännöt

Vuosiloma- ja sairauspoissaolohakemusten tekemiseen järjestetään perehdytystä vuodenvaihteessa 2022.

Vuosilomat: Vuosilomat kertyvät jatkossakin normaalisti voimassa olevien työehtosopimusten mukaisesti. Vuosilomia voi jo hakea vuoden 2023 puolelle, ja näistä voi tarkemmin olla yhteydessä omaan esihenkilöön. Lomatietoja on mahdollista välittää hyvinvointialueelle vuoden 2022 aikana muutoksenhallinnan projektin kautta.

Sairauspoissaolokäytännöt: Äkillisesti sairastuessasi sinulla on mahdollisuus olla pois työstä esihenkilön luvalla enintään 7 peräkkäistä kalenteripäivää saman sairauden takia. Laskeminen alkaa siitä päivästä, kun sinun olisi pitänyt aloittaa työt viikonlopun tai muun vapaan jälkeen. Mikäli sairastuminen tapahtuu kesken työpäivän, lasketaan ensimmäiseksi poissaolopäiväksi sairastumispäivää seuraava päivä. Jos sairastut kesken päivän, tulee sinun leimata itsesi työajanseurantajärjestelmässä osapäiväisen sairauspoissaolon mukaisesti. Tällöin osapäiväinen sairauspoissaolo siirtyy automaattisesti HR-järjestelmiin. 

Jos poissaolon tarve jatkuu pidempään, on sinun toimitettava siitä lääkärintodistus. 

Esihenkilön lupaan perustuva sairauspoissaolo ilmoitetaan HR-työpöydältä löytyvällä poissaololomakkeella. Ilmoitus sairastumisesta tulee tehdä viipymättä aina kun sairastumisesta aiheutuu poissaolo työstä. Sinun on toimitettava esihenkilölle työkyvyttömyydestä hyväksyttävä työkyvyttömyystodistus, jos poissaolo kestää yli 7 päivää tai esihenkilö edellyttää sitä jo aiemmin.

Henkilöstöedut

Sähköisenä maksuvälineenä henkilöstön käytössä on ePassi. Sillä voit maksaa lounaasi sekä erilaiset maksuvälineellä tapahtuvat edut (työmatka-, työhyvinvointi-, terveys-, liikunta- ja kulttuuriedut). Sähköisen ePassi-maksuvälineen käyttöönottoon tulee vielä tarkemmat ohjeet. Lue lisää tiedotteestamme.

Pirkanmaan hyvinvointialueella ei ole käytössä sopimusruokapaikkoja vuodesta 2023 lähtien, vaan työntekijä voi ruokailla haluamassaan lounasravintolassa ja maksaa lounaan ePassilla kaikissa niissä ravintoloissa, joissa ePassi käy maksuvälineeksi.

Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 12.9.2022 henkilöstöetuuksista Pirkanmaan hyvinvointialueella:

 • liikunta-, kulttuuri-, työmatka- ja hyvinvointietu 200 euroa
 • työnantajan osuus lounasedusta 25 %
 • kahvit, teet, maidot/kauramaidot
 • merkkipäivien huomioiminen 50 vuotta ja 60 vuotta 150 euroa, eläkelahja 300 euroa
 • yhteisöllinen toiminta eli tyhy-toiminta 50 euroa/henkilö/vuosi
 • Virkisty Vapaalla ry:n toimintaan 20 euroa/henkilö/vuosi.

Työterveys

Hyvinvointialueen työntekijöiden työterveyshuollosta vastaa Pirte. (Tullinkulman Työterveys Oy ja Ratinan Terveys Oy). Toimialueena on Pirkanmaa, ja palvelu sisältää lakisääteisen, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. 

Sopimus kattaa työterveyslääkärin ja -hoitajan, sairaanhoitajan sekä työfysioterapeutin palvelut, työterveyspsykologipalvelut, toimintaterapeutin arviot ja ravitsemusterapeutin käynnin.

Työterveyden yhteystiedot ja toimipisteet tarkennetaan loppuvuoden 2022 aikana.

Tunnukset, sähköpostit, tietojärjestelmät, puhelinnumerot ja laitteet

Tunnukset ja sähköpostit: Siirtyessä sähköpostiosoitteet vaihtuvat pirha.fi-loppuiseksi.

PSHP:n sähköpostilaatikko pysyy samana ja vain sähköpostin loppuosa muuttuu. Pshp.fi-osoitteisiin lähetetyt viestit ohjatuvat uusiin osoitteisiin vuoden 2023 ajan.

Kunnista siirtyvälle henkilöstölle on lähetetty joulukuuhun 2022 mennessä Windows-tunnukset sähköpostitse nykyisiin sähköposteihin. 

Käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa ota yhteys käyttötukeen 1144.kayttotuki@pirha.fi tai puh. 03 3117 1144.

Suurimpien luovuttavien kuntien O365-palvelussa olevat sähköpostit siirretään ohjelmallisesti. Tämä ohjeistus ei koske kuntia Ikaalinen, Kuhmoinen, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi ja Virrat. Näissä tehdään sisältöjen manuaalinen siirto.

Tietojärjestelmät: Vuoden 2023 alussa asiakas- ja potilastietojärjestelmät säilyvät pääosin ennallaan. Pidemmällä aikavälillä hyvinvointialueen tietojärjestelmäkokonaisuutta yhtenäistetään ja mahdollisesti kilpailutetaan uusia ratkaisuja.

Muut järjestelmät, kuten HR- ja talousjärjestelmät, yhdistyvät vuoden vaihteessa. Järjestämme järjestelmien käyttöön perehdytystä. Lisäksi teemme järjestelmille kirjalliset käyttöohjeet.

Yhteinen uusi intranet on työntekijöidemme käytössä tammikuusta lähtien. Kunnista siirtyville työntekijöille lähetetään tunnukset intran käyttöön ennen vuodenvaihdetta. PSHP:n työntekijänä voit käyttää intraa olemassa olevilla tunnuksillasi.

Puhelinnumerot: Puhelinnumeroista osa muuttuu siirtymäajan puitteissa. Sairaanhoitopiirin palvelunumerot pysyvät samoina siirryttäessä hyvinvointialueelle. 

Sen sijaan kuntien kiinteät palvelunumerot muuttuvat tammikuussa 2023. Vanhoista numeroista puhelut ohjataan uusiin numeroihin automaattisesti huhtikuun loppuun asti. Uudet puhelinnumerot ilmoitetaan kuntakohtaisesti loppuvuoden aikana. 
Virtain, Parkanon, Kihniön, Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen numeroihin ei kuitenkaan tule muutoksia, sillä näiden kuntien terveyspalveluja hoitavat yhteistyöorganisaatiot, joilla puhelinnumerot pysyvät ennallaan.

Vaihdepalvelut keskitetään yhteen yhteiseen vaihteeseen, jonka numero on 03 311 611. Sairaanhoitopiirin omat vaihdenumerot säilyvät ennallaan. 

Hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön tulee koko hyvinvointialueen laajuinen puhelinluettelo. Lisäksi puhelinnumerot päivitetään pirha.fi-sivustolle.

Mobiililiittymien puhelinnumerot pysyvät samoina, ja liittymien omistajuus vaihtuu luovuttavilta organisaatioilta hyvinvointialueelle marras-joulukuun aikana. Muutosajankohta tiedotetaan kunnittain ja organisaatioittain.

Tietokoneet ja puhelimet: PSHP:n tietokoneet siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan, eikä niille tehdä mitään. Jos siirryt kunnasta ja koneesi leasing on yliajalla, saat uuden laitteen käyttöösi. Jos kunnalta siirtyvässä laitteessa on vielä leasing-aikaa jäljellä, asennetaan kone uudelleen ja käyttö jatkuu hyvinvointialueella.
Työpuhelimien kanssa toimitaan samoin kuin tietokoneiden kanssa. 

Hyvinvointialueen käyttötuki on työntekijöiden käytettävissä sen jälkeen, kun mobiililiittymät ja -laitteet on siirretty hyvinvointialueelle. Työntekijän ensisijainen yhteydenottokanava kaikissa päätelaitteen käyttöön ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä sekä tuessa on jatkossa käyttötuen tukinumero 03 3117 1144 sekä sähköpostiosoite 1144.kayttotuki@pirha.fi.
Joulukuussa 2022 liittymä-, laite- ja tarviketilauksiin liittyviä asioita hoitaa oman kunnan puheyhteyshenkilö hyvinvointialueen käyttötuen kautta.  Tilaukset hoidetaan erillisessä Paketti-sovelluksessa 1.1.2023 alkaen.

Henkilökortit

Pirkanmaan hyvinvointialueen koko henkilöstö saa yhtenevät henkilökortit. Samaa korttipohjaa käytetään kaikilla tehtäväalueilla ja palvelulinjoilla. Henkilökortissa on Pirkanmaan hyvinvointialueen logo, virka- tai tehtävänimike, etu- ja sukunimi sekä henkilönumero.

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaspalvelun ja toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi jokaisen työntekijän tulee käyttää työtehtävissään henkilökorttia. Potilaalla on oikeus tietää hänen hoitoonsa osallistuvan työntekijän nimi ja ammattinimike. Henkilökortti on etupäässä hyvää asiakaspalvelua, toissijaisesti turvallisuutta.

Henkilökortit postitetaan esihenkilöille, joiden tehtävänä on jakaa kortit työntekijöille. Lähetyksessä on jokaiselle työntekijälle henkilökortti, kaulanauha ja kaksipuoleinen korttikotelo. Jos korteissa tai tarvikkeissa on jotakin korjattavaa tai huomautettavaa, ongelmista voi ilmoittaa osoitteeseen paasynhallinta@pirha.fi.

Korttien postitukset aloitetaan viikolla 49. Uutta hyvinvointialueen korttia saa kuitenkin käyttää vasta 1.1.2023 alkaen, vaikka osa saisikin korttinsa jo aiemmin. Uuden kortin käyttöönoton jälkeen vanha kortti pitää katkaista.

Matkakortit ja Taksi Tampere

Matkakortit

Osalla siirtyvästä henkilöstöstä on ollut työnantajan puolesta käytössä matkakortti esim. asiakaskäyntejä ja muita työpäivän aikaisia matkoja varten. Matkakortit hankitaan hyvinvointialueellakin kaikkiin niihin yksiköihin, joissa niitä on tähänkin asti ollut käytössä. Lisätietoja matkakorteista voi kysyä nykyisen organisaation henkilöstöpalveluista.

Ohje matkakorttien tilauksesta vastaaville:

Yritysmatkakortit hankitaan ja ladataan Nyssen asiakaspalvelupisteessä entiseen tapaan. Mukaan tarvitaan seuraavat Nyssen verkkosivuilta löytyvät lomakkeet:

 • Matkakortti yrityksille tai yhteisöille -lomake
 • Laskutussopimus ja lipputilauslomake

Lisätietoa ja lomakkeet löytyvät Nyssen verkkosivuilta.

Asiakastietolomake 

Ostotilaus/laskutuslupa

Koska yrityksen Y-tunnus vaihtuu hyvinvointialueen aloittaessa toiminnan, tulee uudet matkakortit hankkia niihin kaikkiin yksiköihin, joissa niitä on tähänkin mennessä käytetty. Huom! Vanhat matkakortit eivät siirry hyvinvointialueelle.

Matkakorttien maksatuksen tapa muuttuu Pirkanmaan hyvinvointialueella. Maksutapana matkakorteille on jatkossa hyvinvointialueelle lähetettävä verkkolasku. Verkkolaskutukseen liittyen Pirkanmaan hyvinvointialueella otetaan käyttöön uudet laskutusosoitteet 19.12.2022 alkaen. Tämän vuoksi on tärkeää, että lomakkeet täytetään oikein. Asioidessa Nyssen asiakaspalvelupisteellä:

Käytetään vanhaa laskutusosoitetta 18.12.2022 asti:
Y-tunnus: 3221308-6
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Verkkolaskujen välitystiedot
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Välittäjän tunnus: 003721291126
Välittäjän tunnus (pankkiverkko): DABAFIHH
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213086

Käytetään uutta laskutusosoitetta 19.12.2022 eteenpäin:
Y-tunnus: 3221308-6
Postiosoite: PL 5014, 02066 DOCUSCAN
Verkkolaskujen välitystiedot
Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj
Välittäjätunnus: 003703575029
Välittäjän tunnus (pankkiverkko): OKOYFIHH
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213086

Lisätietoja:
Matkakortteihin liittyvät kysymykset:
Nyssen asiakaspalvelu puh. 03 5656 4700
joukkoliikenne@tampere.fi
Laskutukseen liittyvät kysymykset:
Monetra Pirkanmaa Oyostolaskut.pirha@monetra.fi

Taksi Tampere

Niin ikään Taksi Tampereen PIN-koodit hankitaan hajautetusti hyvinvointialueella samaan tapaan kuten aiemminkin. Lisätietoja voit kysyä esihenkilöltäsi.