Hakutulokset

Potilastiedot

Potilastietojen tietovaranto

Potilastietojen tietovaranto sisältää Pirkanmaan hyvinvointialueen potilaiden henkilötiedot sekä heidän potilasasiakirjansa. Potilasasiakirjat ovat potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, terveydenhuollossa laadittuja tai sinne saapuneita asiakirjoja tai tallenteita. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoaineistot

 • Potilashallinnolliset tiedot
 • Potilasrekisteri
 • Ajanvaraustiedot
 • Laaturekisterit

Tietojärjestelmät

 • Potilastietojärjestelmät Aura, Effica, Lifecare, Mediatri, Pegasos, Uranus, WinHIT
 • Asiointipalvelut Omaolo ja OmaTays
 • Kuvantamisen arkistointi- ja katselujärjestelmä PACS
 • Kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmä RIS
 • Laaturekisterijärjestelmät
 • Laboratoriojärjestelmä WebFimlab
 • Leikkaushoidon järjestelmä Opera
 • Anestesiatietojärjestelmä CHAA
 • Tehohoitojärjestelmä Clinisoft
 • Rekisterienhallintajärjestelmä Lokero
 • Äitiys-, raskaus- ja synnytystietojärjestelmä iPana

Tietopyynnöt

Aikuisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat potilastietonsa.

Alaikäinen voi tarkastaa omat potilastietonsa, jos hän kykenee huolehtimaan asioistaan itsenäisesti. Muussa tapauksessa tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa.

Asianosainen voi saada tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta, jos hänen pyytämänsä tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia käsitelty asia koskee. Asianosaisen tiedonsaantipyyntö on aina perusteltava.

Kuolleen henkilön tietoja voidaan luovuttaa lähiomaisille vain poikkeustapauksissa, jos tiedot voivat vaikuttaa vireillä olevan asian käsittelyyn, esimerkiksi kun henkilön epäillään kuolleen hoitovirheen takia.

Luovutamme potilastiedot paperikopioina postitse tai sähköisesti Suomi.fi-viestinä. Kuvantamistutkimukset toimitamme joko röntgenkuvakopiona, kuvatulosteena tai CD-tallenteena.

Lomakkeet

Tietopyynnön voi tehdä myös sähköisessä asioinnissa / OmaTaysissa (Omat tietoni → tietopyynnöt).

Hakutekijät

Nimi, henkilötunnus, aikaväli, hoitoyksikkö.