Paxlovid-lääke koronavirusinfektion hoidossa

Paxlovid-lääkitys koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa

Paxlovid® (nirmatrelviiri ja ritonaviiri) erityisryhmien koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa

Päivitetty 2.11.2022

Paxlovid®-lääkitys on tehokas mahdollisimman varhain COVID-19-oireiden alun jälkeen aloitettuna ja potilaille, joilla on merkittävä vaikean koronavirustaudin riski.

Lääkehoitoa ei voi antaa raskauden aikana eikä vaikeaa maksan- tai munuaisten vajaatoiminta sairastavalle. Koska viruslääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on lääkärin aina arvioitava potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuus.

Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa. Hoito tulee aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta. Hoito voidaan aloittaa positiivisen kotitestin perusteella ja varmentaa laboratoriotestillä mahdollisimman pian.

Lääkehoidon kohderyhmät

Huom! Kun arvioit rokotusten ja sairastetun taudin vaikutusta päätökseen, huomioi seuraavat:

a) Jo aiemmin sairastetun COVID-19-infektion katsotaan vastaavaan yhtä rokoteannosta;
b) Vain yhden rokoteannoksen saanut rinnastetaan rokottamattomaan henkilöön.

A) Erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaille riippumatta saaduista rokotuksista

 • elinsiirrot
  • sydän- ja keuhkoelinsiirrot: elinsiirtolääkäri arvioi Paxlovid-lääkehoidon aloituksen yksilöllisen harkinnan mukaan lääkeaineyhteisvaikutukset huomioiden.
  • vatsan alueen elinsiirrot: elinsiirtolääkäri arvioi Paxlovid-lääkehoidon aloituksen yksilöllisen harkinnan mukaan lääkeaineyhteisvaikutukset huomioiden vain silloin, jos muita lääkehoidon vaihtoehtoja ei ole olemassa
 • allogeeninen kantasolusiirto seuraavin edellytyksin:
  • potilaalla ei ole siklosporiini-, takrolimuusi- tai everolimuusilääkitystä ja
  • siirrosta on alle 12 kuukautta tai
  • siirrosta on yli 12 kuukautta ja immunosuppressiivinen lääkitys jatkuu
 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä syöpä tai hoito, autologinen intensiivihoito alle 6 kk)
 • vaikeat synnynnäiset tai niihin verrattavat puolustusjärjestelmän häiriöt (esim. pitkälle edennyt HIV-infektio)
 • rituksimabihoito (tai muu CD20-vasta-aine kuten ofatumumabi, obinututsumabi) alle 6 kk:n sisällä tai tiedossa on matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot aiemman rituksimabi- tai muun CD20-vasta-ainehoidon hoidon jälkeen

B) Erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaille, mikäli potilas on rokottamaton tai yli 60-vuotias

 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes (vain rokottamattomat tai yli 60-vuotiaat alle 4 rokotusta saaneet)
 • Downin oireyhtymä

C) Altistavan riskitekijäryhmän potilaille, mikäli potilas on yli 40-vuotias ja rokottamaton

 • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • vaikea sydänsairaus
 • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • vaikea krooninen maksasairaus
 • tyypin 1 diabetes
 • lisämunuaisten vajaatoiminta
 • vaikea tai keskivaikea uniapnea
 • sairaalloinen lihavuus BMI>40 (rokottamattomalla voidaan harkita myös alle 40-v. potilaalle)

4) Omatoimisesti kotona asuvalle yli 80-v. potilaalle, mikäli saanut alle 4 rokoteannosta

Paxlovid-hoito voidaan aloittaa myös omatoimisesti kotona asuvalle yli 80-vuotiaalle potilaalle, mikäli hän on saanut alle 4 rokoteannosta. Erityisesti iäkkäiden kohdalla on punnittava lääkkeen haittavaikutusten ja interaktioiden mahdollisesti aiheuttama lääkehyödyn menettäminen.

Vasta-aiheet

Paxlovid on kontraindisoitu raskauden aikana. Se on kontraindisoitu lisäksi potilaalle, jolla on vaikea munuaisen vajaatoiminta (eGFR alle 30 ml/min) tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh Class C).

Paxlovid®-hoidon sopivuuden arvio

Valmisteen vasta-aiheet sekä laajat ja moninaiset yhteisvaikutukset on otettava huomioon lääkettä määrätessä. Paxlovidiin sisältyvä ritonaviiri on erittäin voimakas CYP3A4-metaboliatien inhibiittori ja nostaa merkittävästi samaa metaboliareittiä käyttävien lääkkeiden pitoisuuksia. Kaikki käytössä olevat lääkkeet tulee olla tiedossa Paxlovid®-hoitoa arvioitaessa, jotta yhteisvaikutukset voidaan arvioida. Lääkeaineinteraktioita voi olla esim. hyljinnänestolääkkeiden, epilepsialääkkeiden, psykoosilääkkeiden, monien sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden, kipu-, hormoni- tai syöpälääkkeiden kanssa.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat lieviä, kuten makuhäiriöt, ripuli, oksentelu, päänsärky.

Miten saat lääkkeen?

Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alusta, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Jos kuulut kohderyhmään ja sinulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, hakeudu koronavirustestiin Omaolon tai oman asuin-/oleskelukunnan terveyspalveluiden kautta. Jos saat positiivisen tuloksen laboratoriosta, ota yhteyttä puhelimitse oman kunnan terveyspalveluihin tai erikoisairaanhoidossa hoitavaan yksikköösi. Viikonloppuna tai pyhänä ota yhteyttä hoitavalle osastolle tai alueesi päivystykseen.

Jos lääkitykselle ei ole vasta-aiheita, lääkehoito aloitetaan mahdollisimman pian. Lääkitys voidaan luovuttaa erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta. Lääkkeen voi noutaa oireeton lähiomainen tai luotettu henkilö.

Paxlovid® on potilaalle maksuton. Paxlovid®-lääkemääräystä ei voi saada yksityisiltä lääkäriasemilta eikä lääkettä ole mahdollista saada reseptillä yksityisistä apteekeista. 

Murupolku

Paxlovid-lääkitys koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa

Paxlovid® (nirmatrelviiri ja ritonaviiri) erityisryhmien koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa

Päivitetty 2.11.2022

Paxlovid®-lääkitys on tehokas mahdollisimman varhain COVID-19-oireiden alun jälkeen aloitettuna ja potilaille, joilla on merkittävä vaikean koronavirustaudin riski.

Lääkehoitoa ei voi antaa raskauden aikana eikä vaikeaa maksan- tai munuaisten vajaatoiminta sairastavalle. Koska viruslääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on lääkärin aina arvioitava potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuus.

Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa. Hoito tulee aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta. Hoito voidaan aloittaa positiivisen kotitestin perusteella ja varmentaa laboratoriotestillä mahdollisimman pian.

Lääkehoidon kohderyhmät

Huom! Kun arvioit rokotusten ja sairastetun taudin vaikutusta päätökseen, huomioi seuraavat:

a) Jo aiemmin sairastetun COVID-19-infektion katsotaan vastaavaan yhtä rokoteannosta;
b) Vain yhden rokoteannoksen saanut rinnastetaan rokottamattomaan henkilöön.

A) Erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaille riippumatta saaduista rokotuksista

 • elinsiirrot
  • sydän- ja keuhkoelinsiirrot: elinsiirtolääkäri arvioi Paxlovid-lääkehoidon aloituksen yksilöllisen harkinnan mukaan lääkeaineyhteisvaikutukset huomioiden.
  • vatsan alueen elinsiirrot: elinsiirtolääkäri arvioi Paxlovid-lääkehoidon aloituksen yksilöllisen harkinnan mukaan lääkeaineyhteisvaikutukset huomioiden vain silloin, jos muita lääkehoidon vaihtoehtoja ei ole olemassa
 • allogeeninen kantasolusiirto seuraavin edellytyksin:
  • potilaalla ei ole siklosporiini-, takrolimuusi- tai everolimuusilääkitystä ja
  • siirrosta on alle 12 kuukautta tai
  • siirrosta on yli 12 kuukautta ja immunosuppressiivinen lääkitys jatkuu
 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä syöpä tai hoito, autologinen intensiivihoito alle 6 kk)
 • vaikeat synnynnäiset tai niihin verrattavat puolustusjärjestelmän häiriöt (esim. pitkälle edennyt HIV-infektio)
 • rituksimabihoito (tai muu CD20-vasta-aine kuten ofatumumabi, obinututsumabi) alle 6 kk:n sisällä tai tiedossa on matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot aiemman rituksimabi- tai muun CD20-vasta-ainehoidon hoidon jälkeen

B) Erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaille, mikäli potilas on rokottamaton tai yli 60-vuotias

 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes (vain rokottamattomat tai yli 60-vuotiaat alle 4 rokotusta saaneet)
 • Downin oireyhtymä

C) Altistavan riskitekijäryhmän potilaille, mikäli potilas on yli 40-vuotias ja rokottamaton

 • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • vaikea sydänsairaus
 • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • vaikea krooninen maksasairaus
 • tyypin 1 diabetes
 • lisämunuaisten vajaatoiminta
 • vaikea tai keskivaikea uniapnea
 • sairaalloinen lihavuus BMI>40 (rokottamattomalla voidaan harkita myös alle 40-v. potilaalle)

4) Omatoimisesti kotona asuvalle yli 80-v. potilaalle, mikäli saanut alle 4 rokoteannosta

Paxlovid-hoito voidaan aloittaa myös omatoimisesti kotona asuvalle yli 80-vuotiaalle potilaalle, mikäli hän on saanut alle 4 rokoteannosta. Erityisesti iäkkäiden kohdalla on punnittava lääkkeen haittavaikutusten ja interaktioiden mahdollisesti aiheuttama lääkehyödyn menettäminen.

Vasta-aiheet

Paxlovid on kontraindisoitu raskauden aikana. Se on kontraindisoitu lisäksi potilaalle, jolla on vaikea munuaisen vajaatoiminta (eGFR alle 30 ml/min) tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh Class C).

Paxlovid®-hoidon sopivuuden arvio

Valmisteen vasta-aiheet sekä laajat ja moninaiset yhteisvaikutukset on otettava huomioon lääkettä määrätessä. Paxlovidiin sisältyvä ritonaviiri on erittäin voimakas CYP3A4-metaboliatien inhibiittori ja nostaa merkittävästi samaa metaboliareittiä käyttävien lääkkeiden pitoisuuksia. Kaikki käytössä olevat lääkkeet tulee olla tiedossa Paxlovid®-hoitoa arvioitaessa, jotta yhteisvaikutukset voidaan arvioida. Lääkeaineinteraktioita voi olla esim. hyljinnänestolääkkeiden, epilepsialääkkeiden, psykoosilääkkeiden, monien sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden, kipu-, hormoni- tai syöpälääkkeiden kanssa.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat lieviä, kuten makuhäiriöt, ripuli, oksentelu, päänsärky.

Miten saat lääkkeen?

Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alusta, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Jos kuulut kohderyhmään ja sinulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, hakeudu koronavirustestiin Omaolon tai oman asuin-/oleskelukunnan terveyspalveluiden kautta. Jos saat positiivisen tuloksen laboratoriosta, ota yhteyttä puhelimitse oman kunnan terveyspalveluihin tai erikoisairaanhoidossa hoitavaan yksikköösi. Viikonloppuna tai pyhänä ota yhteyttä hoitavalle osastolle tai alueesi päivystykseen.

Jos lääkitykselle ei ole vasta-aiheita, lääkehoito aloitetaan mahdollisimman pian. Lääkitys voidaan luovuttaa erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta. Lääkkeen voi noutaa oireeton lähiomainen tai luotettu henkilö.

Paxlovid® on potilaalle maksuton. Paxlovid®-lääkemääräystä ei voi saada yksityisiltä lääkäriasemilta eikä lääkettä ole mahdollista saada reseptillä yksityisistä apteekeista.