Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Murupolku

PTVWidget

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

PTVWidget

Sovittelu on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu rikoksen tai riidan osapuolille.

Tarjoamme sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueella rikos- ja riita-asioiden sovittelusta annetun lain mukaisesti. Sovittelussa asianosaiset käyvät läpi rikoksesta uhrille aiheutuneita haittoja ja pyrkivät sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Sovittelussa voidaan tehdä kirjallinen sovittelusopimus, jolla voi olla vaikutusta rikosasian syyteharkintaan tai tuomioistuimen päätökseen.

Sovittelussa asianosaisille järjestetään mahdollisuus kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettomien vapaaehtoisten sovittelijoiden johdolla. Sovitteluneuvottelut järjestetään asianosaisten kotikunnassa tai siinä kunnassa, jossa rikos on tapahtunut.

Sovitteluun soveltuvia asioita ovat mm. vahingonteko, pahoinpitely, ilkivalta, kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus, varkaus ja sellaiset vähäiset riita-asiat, joissa vähintään toinen osapuoli on yksityishenkilö. Aloitteen sovittelusta voi tehdä poliisi, syyttäjäviranomainen, muu viranomainen tai asianosainen itse. Lähisuhdeväkivaltarikoksen voi ohjata sovitteluun vain poliisi tai syyttäjäviranomainen.

PTVWidget

Toimi näin

Ota yhteyttä lähimpään sovittelutoimistoosi asian vireille saattamiseksi. Riita-asiassa voit tehdä suoraan aloitteen sovittelutoimistolle. Rikosilmoitusta ei silloin tarvita. Sovitteluneuvottelut järjestetään asianosaisten kotikunnassa tai siinä kunnassa, jossa rikos on tapahtunut.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä myös poliisi, syyttäjä, viranomainen tai alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja. Lähisuhdeväkivalta-asiassa vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovittelulle.

Sovittelutoimiston vastuuhenkilö arvioi, soveltuuko riita tai rikos sovitteluun. Hän käyttää arvioinnissaan laissa säädettyjä perusteita. Sovittelutoimisto ottaa yhteyttä osapuoliin, järjestää tarvittaessa erillistapaamiset ja hankkii asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelualoite

Tee sovittelualoite oheisesta linkistä. 

Rikos- ja riita-asioiden sovittelualoite

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Sovitteluun voi hakeutua kuka tahansa rikoksen tai riidan osapuoli. Sovittelutoimisto arvioi jokaisen riidan tai rikoksen kohdalla erikseen, voiko sen ratkaista sovittelussa. Se arvioi tilanteen kokonaisuutena, ja ottaa huomioon esimerkiksi rikoksen laadun, tekotavan sekä osapuolten väliset suhteet.

Sovittelussa ovat paikalla rikoksen tai riidan osapuolet, mahdolliset avustajat tai tukihenkilöt ja kaksi sovittelijaa.

Sovittelijoiden tehtävä on huolehtia, että molemmat osapuolet hyväksyvät sovittelun ratkaisun. Sovittelun osapuolet laativat sovittelijoiden avustuksella asiakirjan yhdessä sovituista asioista. Sopimus sitoo heitä oikeudellisesti.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

PTVWidget

Hae asuinkunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Puhelinasiointi

Rikosuhripäivystys puhelimitse

Rikosuhripäivystys puhelimitse

Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä. Puhelimeen vastaavat tehtävään valitut ja koulutetut vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät. He kuuntelevat, keskustelevat ja ohjaavat tarvittaessa edelleen.

Soittaminen on maksutonta ja puhelimeen voi soittaa myös nimettömänä.

Rikosuhripäivystyksen palveluihin kuuluu myös juristin puhelinneuvonta. Tutustu palveluihin tarkemmin rikosuhripäivystyksen verkkosivuilla.

Puhelinnumerot
11 600 6

Ma 09:00-20:00
Ti 09:00-20:00
Ke 09:00-20:00
To 09:00-20:00
Pe 09:00-20:00
Pirkanmaan sovittelutoimisto

Pirkanmaan sovittelutoimisto

Pirkanmaan sovittelutoimiston puhelinasiointi. Sovittelutoimisto on avoinna arkisin. Sovitteluneuvotteluja järjestetään myös virka-ajan ulkopuolella.

Sovitteluneuvottelut järjestetään asianosaisten kotikunnassa tai siinä kunnassa, jossa rikos on tapahtunut.

Puhelinnumerot
040 039 7860

Ma 09:00-15:30
Ti 09:00-15:30
Ke 09:00-15:30
To 09:00-15:30
Pe 09:00-15:30

PTVWidget

Palvelupaikat

Pirkanmaan sovittelutoimisto

Pirkanmaan sovittelutoimisto

Käyntiosoite: Naulakatu 2, 33100 TAMPERE - Tietotalo

Tietoa sovittelusta

Tietoa sovittelusta

Osapuolet voivat osallistua aktiivisesti oman asiansa käsittelyyn ja heillä on mahdollista sopia vahinkojen hyvittämisestä. Sovittelu rakentaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sovittelutapaamisessa osapuolet voivat puhua välillään tapahtuneesta rikoksesta tai riidasta. He voivat kertoa toisilleen kokemuksistaan ja tunteistaan. Sovittelussa osapuolet saavat tietoa tuki- ja jatkopalveluista.

Lisäksi sovittelu nopeuttaa rikos- tai riita-asian käsittelyä sekä keventää seuraamusjärjestelmän kuormittumista. Sovinnolla ja asianomistajan kannalla rangaistusvaatimukseen voi olla vaikutusta rikosprosessin etenemiseen. Jos asiaan liittyvistä korvauksista on sovittu sovittelussa, niitä ei käsitellä mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Sovittelusopimus voidaan vahvistaa oikeudessa.

Lähisuhdeväkivallan sovittelu antaa osapuolille mahdollisuuden kohdata toisensa ja keskustella tapahtuneesta, käsitellä tapahtumia sekä niihin liittyviä tunteita. 

Sovittelu edellyttää osapuolten vapaaehtoista suostumusta, jonka voi peruuttaa missä vaiheessa tahansa. Edellytyksenä on myös se, että epäilty ottaa vastuun tapahtumista ja sovittelu on uhrin edun mukaista.

Lähisuhdeväkivaltarikoksissa vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovittelusta. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää sopiiko asia sovitteluun.

Lähisuhdeväkivaltapalvelut

Sovittelussa ketään ei syyllistetä, eikä se ole oikeusistunto. Sovittelussa voi turvallisesti kohdata ja puhua tapahtuneesta.  Soviteltavia asioita ovat muun muassa väkivaltarikokset, nettikiusaaminen, koulukiusaaminen, omaisuusrikokset, kuten varkaus ja näpistys sekä vahingonteot.

Opettaja, rehtori, koulukuraattori tai muu koulun ammattihenkilö voi olla suoraan yhteydessä sovittelutoimistoon ja tehdä aloitteen rikos- ja riita-asioissa. Sovittelutoimisto selvittää, voivatko osapuolet käsitellä asiaa sovittelussa.

Nuoret ja rikollisuus

Sovittelijat ovat vapaaehtoisia ja tehtävään koulutettuja ulkopuolisia henkilöitä. He ovat vaitiolovelvollisia eli he eivät saa kertoa sovittelun tapahtumista muille. Jos olet kiinnostunut sovittelijana toimimisesta, voit kysyä lisätietoja sovittelutoimiston johtajalta, Katriina Lempiseltä, tai jättää hakemuksen tästä:

Hae sovittelijaksi

Hakemuksen jättäminen vaatii vahvan tunnistautumisen sekä Pirhan sähköiseen asiointiin rekisteröitymisen. Olemme yhteydessä hakijoihin aina uuden sovittelun peruskurssin käynnistyessä. 

Sovittelutoimiston muut yhteystiedot

Yhteystietoja

sovittelu@pirha.fi

Pirkanmaan sovittelutoimiston Facebook-sivu

sovittelutoimiston johtaja
Katriina Lempinen
0400 907 663
katriina.lempinen@pirha.fi