Maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluohjaus

PTVWidget

Pakolaistyö

PTVWidget

Kunnat vastaavat maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Mikäli sinulla on kysyttävää kotoutumiseen liittyen, ota yhteyttä asuinkuntasi kotoutumispalveluihin tai maahanmuuttokoordinaattoriin. Yhteystiedot löydät asuinkuntasi internetsivuilta.

Jos olet kansainvälistä suojelua saanut täysi-ikäinen henkilö ja sinulla on sosiaalityön tarve, voit olla hyvinvointialueen pakolaistyön asiakas. Voit olla asiakkaana myös toisessa Pirkanmaan hyvinvointialueen työikäisten sosiaalityötä tekevässä tiimissä, jolloin pakolaistyön tiimi voi toimia tarvittaessa konsultaatioapuna.

Pakolaistyön tiimissä työskentelee monikielisiä ohjaajia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä sekä terveyden- ja sairaanhoitaja. Voit asioida avoimessa neuvonnassa tai ajanvarauksella. Monikielistä avointa neuvontaa tarjoamme tällä hetkellä arabian, kurdin, turkmeenin, darin ja persian kielillä.

Pakolaistyön tiimi tarjoaa Pirkanmaan laajuista konsultaatioapua pakolaistyöhön liittyvissä erityiskysymyksissä sekä toimii kuntien kotoutumispalveluiden vastinparina, jos kunnassa arvioidaan sinun hyötyvän moniammatillisesta yhteistyöstä.

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

PTVWidget

Toimi näin

Jos tarvitset kotoutumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa, ota yhteyttä asuinkuntasi kotoutumispalveluihin. Jos olet jo kunnan kotoutumispalveluiden piirissä, mutta tarvitset lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, pyydä kunnan työntekijääsi olemaan yhteydessä kanssasi Pakolaistyön tiimiin josta tilanteesi kartoittaminen voidaan aloittaa.

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu sosiaalityön tarpeessa oleville kansainvälistä suojelua saaneille henkilöille.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

PTVWidget

Hae asuinkunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Verkkoasiointi

Kelan Asiointipalvelu

Kelan Asiointipalvelu

Kelan verkkoasiointipalvelussa voit tarkastella omia Kela-tietojasi, hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. Voit hoitaa lähes kaikki Kela-asiasi verkossa.

Kelan Asiointipalvelu

Avoinna 24/7

PTVWidget

Puhelinasiointi

Maahanmuuttajapalvelut, terveydenhuolto Sarvis, Tampere

Maahanmuuttajapalvelut, terveydenhuolto Sarvis, Tampere

Voit olla työntekijöihin yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 639 7127, Lähihoitaja
050 561 3229, Terveydenhoitaja
040 660 3961, Psykiatrinen sairaanhoitaja
040 681 7880, Psykiatrinen sairaanhoitaja

Pakolaistyön palveluneuvonta

Pakolaistyön palveluneuvonta

Voit olla palveluneuvojiin yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 806 2771, Palveluneuvonta

Soittoaika
Ma 09:00-11:00
Ti 09:00-11:00
To 09:00-11:00
Pe 09:00-11:00

PTVWidget

Palvelupaikat

Sarvis, Tampere

Sarvis, Tampere

Käyntiosoite: Hatanpäänkatu 3, 33900 TAMPERE
Kotoutumista edistävää sosiaalityötä ja palveluohjausta annetaan maahanmuuttajille Hatanpäällä Sarviksella. Sarviksen sosiaaliaseman palvelupisteellä on tarjolla viikoittain monikielistä neuvontaa ja ohjausta.

Käyntiosoite on Hatanpäänkatu 3, F- rakennus.