Omaishoidon tuki ja asiakasohjaus

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

PTVWidget

Omaishoidon tuki ja asiakasohjaus

PTVWidget

Omaishoidon tukeen kuuluu hoitopalkkio hoitajallesi sekä hoitosi turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Lisäksi omaishoitajallesi kuuluu lakisääteisiä vapaapäiviä sekä tapaturmavakuutus.

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan ylös, mistä asioista omaishoitajasi huolehtii, mitä muita palveluja perheesi tueksi on järjestetty, sekä suunnitelma vapaiden käytöstä. Hoito- ja palvelusuunnitelmasi tarkistetaan tarvittaessa tai jos tilanteesi muuttuu olennaisesti. Suunnitelma tarkistetaan myös sinun tai hoitajasi pyynnöstä. Omaishoitajasi on velvollinen ilmoittamaan asiakasohjaajalle olosuhteiden tai myönnettyjen palveluiden muutoksista, oman tilanteensa tai terveytensä muutoksista, hoidon tarpeesi oleellisesta muuttumisesta, asuinpaikan muutoksesta, sairaalaan joutumisestasi sekä tilapäisestä tai pysyvästä siirtymisestäsi muuhun sosiaali- ja/tai terveydenhuollon yksikköön.

Omaishoitajallasi on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoosi ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vapaita kertyy kaksi vuorokautta niiltä kalenterikuukausilta, jolloin olet ollut kodin ulkopuolisessa hoidossa yli seitsemän päivän ajan. Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää hoitosi omaishoitajasi vapaan aikana. Hoidon järjestämiseen on erilaisia mahdollisuuksia, joista voitte sopia tarkemmin oman asiakasohjaajanne kanssa.

PTVWidget

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa. Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta lähitoreilta.

Neuvontaa saat myös Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksesta.

Voit hakea omaishoidon tukea kirjallisesti. Voit hakea tukea ilman erillistä hakuaikaa. Kun hakemuksesi on saapunut, asiakasohjaaja sopii luoksesi kotikäynnin, jossa omaishoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioidaan. Tukihakemukset käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, joka kartoittaa tuen edellytyksiä päätöksen tekoa varten.

Omaishoidon tuen hakemus

Omaishoidon tuen hakemus

Voit tulostaa täytettävän omaishoidon tuen hakemuksen:

Omaishoidon tuen hakemuksen palautus

Palauta täytetty hakemus oman asuinalueesi mukaiseen osoitteeseen. Näet palautusosoitteet täältä:

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tukeen ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, jotka täyttävät palvelun myöntämisperusteet.

Omaishoidon tuesta vastaava työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin omaishoidon tukea hakevaan perheeseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen sekä hoidettavan toimintakykyyn huomioiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä suoriutuminen päivittäisistä henkilökohtaisista toiminnoista.

Pirkanmaan hyvinvointialueella palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että ammattilainen on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa omaistesi, läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeesi arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Omaishoidontuen palkkioluokat ja myöntämisperusteet

Omaishoidontuen palkkioluokat ja myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen palkkioilla on kolme eri luokkaa hoidon vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen palkkioluokat indeksikorotuksen jälkeen ovat:

  • 439,70 euroa/kuukausi (I hoitoisuusryhmä)
  • 726,60 euroa/kuukausi (II hoitoisuusryhmä)
  • 1245,60 euroa/kuukausi (III hoitoisuusryhmä a ja b)

Voit lukea tarkemmin palkkioluokista ja myöntämisperusteista aluehallituksen pöytäkirjan (24.10.2022) liitteistä:

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Omaishoidon yksikön sähköpostiosoite

Omaishoidon yksikön sähköpostiosoite

Pirkanmaanomaishoito@pirha.fi

PTVWidget

Hae asuinkunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Verkkoasiointi

Jalmarin kodon lähitori, Kangasala

Jalmarin kodon lähitori, Kangasala

Lähitori tarjoaa neuvontapalveluja ja auttaa kangasalalaisia ikäihmisiä, vammaisia tai omaistaan hoitavia. Neuvontaa on tarjolla esimerkiksi eri viranomaistahojen kanssa asiointiin sekä hakemusten täyttämiseen. Neuvonnassa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Jalmarin kodon lähitori, Kangasala

Keinupuiston lähitori, Tampere

Keinupuiston lähitori, Tampere

Lisätietoa Keinupuiston lähitorin toiminnasta saat oheisilta verkkosivuilta.

Keinupuiston lähitori, Tampere

Kuuselan lähitori, Tampere

Kuuselan lähitori, Tampere

Lisätietoa Kuuselan lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Kuuselan lähitori, Tampere

Kyttälän lähitori, Tampere

Kyttälän lähitori, Tampere

Lisätietoa Kyttälän lähitorista löydät oheisilta verkkosivuilta.

Kyttälän lähitori, Tampere

Lähitori Monitori, Ikaalinen

Lähitori Monitori, Ikaalinen

Lähitori MoniTorista saat lisätietoa vierailemalla Jyllin Kodit- verkkosivustolla.

Lähitori Monitori, Ikaalinen

Oriveden lähitori, Orivesi

Oriveden lähitori, Orivesi

Lisätietoa Oriveden lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Oriveden lähitori, Orivesi

Peurankallion lähitori, Tampere

Peurankallion lähitori, Tampere

Lisätietoa Peurankallion lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Peurankallion lähitori, Tampere

Taatalan lähitori, Tampere

Taatalan lähitori, Tampere

Lisätietoa Taatalan lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Taatalan lähitori, Tampere

Tammelan lähitori, Tampere

Tammelan lähitori, Tampere

Lisätietoa Tammelan lähitorin toiminnasta saat oheisilta verkkosivuilta.

Tammelan lähitori, Tampere

Violan lähitori, Tampere

Violan lähitori, Tampere

Lisätietoa Violan lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Violan lähitori, Tampere

Omaolo - Arvio omaishoitotilanteesta

Omaolo - Arvio omaishoitotilanteesta

Tee tämä kysely, jos sinä tai läheisesi olette harkinneet omaishoidon tuen hakemista. Sinä tai läheisesi voisitte saada tukea esimerkiksi silloin, kun tarve hoidolle, huolenpidolle tai valvonnalle on jatkuvaa ja päivittäistä. Kysely auttaa arvioimaan oikeutta omaishoidon tukeen. Kysely on suuntaa antava eikä se ole päätös palvelun saamisille. Täytä kysely huolella.

Omaolo - Arvio omaishoitotilanteesta

Pirkanmaan kotitori -verkkosivut

Pirkanmaan kotitori -verkkosivut

Lisätietoa Pirkanmaan Kotitorista löydät oheisilta verkkosivuilta.

Saat yhteyden Pirkanmaan Kotitorin palveluneuvojaan chat-palvelun kautta. Chat-palveluun pääset sivun oikean alalaidan vihreästä puhekuplasta, josta Pirbotti ohjaa sinua eteenpäin.

Pirkanmaan kotitori -verkkosivut

PTVWidget

Puhelinasiointi

Pirkanmaan Kotitori, ohjaus ja neuvonta puhelimitse

Pirkanmaan Kotitori, ohjaus ja neuvonta puhelimitse

Kun sinä tai läheisesi tarvitset tietoa ja neuvontaa vammaispalveluihin, ikäihmisten palveluihin tai mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa. Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen.

Kotitorilta saat ohjausta ja neuvontaa

  • kotiin saatavista palveluista
  • asumisesta
  • apuvälineistä ja digitaalisista palveluista
  • liikkumisesta
  • taloudellisista etuuksista
  • harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista
  • järjestöjen toiminnasta ja palveluista

Puhelinnumerot
040 733 3949, Pirkanmaan Kotitori

Pirkanmaan Kotitori-chat
Ma 08:00-16:30
Ti 08:00-16:30
Ke 08:00-16:30
To 08:00-16:30
Pe 08:00-16:30
Puhelinneuvonta
Ma 08:00-16:30
Ti 08:00-16:30
Ke 08:00-16:30
To 08:00-16:30
Pe 08:00-16:30
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen puhelinasiointi

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen puhelinasiointi

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus toimii kumppanina henkilökohtaisen avun, perhehoidon ja omaishoidon tuen järjestämisessä. Henkilökohtaista apua, perhehoitoa ja omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueelta. Sekä asiakkaat että työntekijät voivat ottaa keskukseen yhteyttä kysyäkseen ohjausta ja neuvontaa palveluihin liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaisen avun yksikkö opastaa työnantajamalliin liittyvissä asioissa niin asiakkaita kuin työntekijöitä. Yksikkö toimii palkan sijaismaksajana. Lisäksi henkilökohtaisen avun yksikkö koordinoi henkilökohtaisen avun palveluseteliä ja ostopalvelua Pirkanmaan alueella.
Perhehoidon yksikkö vastaa ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitetusta perhehoidosta.
Omaishoidon tuen yksikkö tarjoaa ohjausta ja neuvontaa omaishoidon tuen asiakkaille ja tukee omaishoitajia.

Puhelinnumerot
041 730 2108

Ma 09:00-14:00
Ti 13:00-17:00
Ke 09:00-14:00
To 09:00-14:00
Pe 09:00-14:00

PTVWidget

Palvelupaikat

Lähitori, Pirkkala

Lähitori, Pirkkala

Perkiöntie 55, 33960 PIRKKALA
Ma 13:00-15:30
Lielahden lähitori, Tampere

Lielahden lähitori, Tampere

Antti Possin kuja 1, 33400 TAMPERE
Ravintola on avoinna
Ma 10:00-15:00
Ti 10:00-15:00
Ke 10:00-15:00
To 10:00-15:00
Pe 10:00-15:00
Lähitori on avoinna
Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-15:00
Lähitori Akaa, Toijala

Lähitori Akaa, Toijala

Kirkkotori 10, 37800 AKAA
Pe 09:00-12:00
Lähitori Setori, Nokia

Lähitori Setori, Nokia

Maununkatu 10, 37100 NOKIA
Ma 09:00-13:00
Ti 09:00-13:00
Ke 09:00-13:00
To 09:00-13:00
Pe 09:00-13:00
Lähitori, Urjala

Lähitori, Urjala

Sairaalantie 9 C, 31760 URJALA
Pe 09:00-12:00
Lähitori, Valkeakoski

Lähitori, Valkeakoski

Seurahuoneenkatu 4, 37600 VALKEAKOSKI
Lähitorin aukioloajat
Ma 09:00-15:00
Ke 09:00-15:00
Lähitori, Vesilahti

Lähitori, Vesilahti

Tuulikalliontie 74, 37370 VESILAHTI
Lähitori, Ylöjärvi

Lähitori, Ylöjärvi

Rantajätkäntie 2 b 30, 33470 YLÖJÄRVI
Nekalan lähitori, Tampere

Nekalan lähitori, Tampere

Kuoppamäentie 24, 33800 TAMPERE
Lähitori on avoinna
Ma 10:30-13:30
Ti 10:30-13:30
Ke 10:30-13:30
To 10:30-13:30
Pe 10:30-13:30
Pappilanpuiston lähitori, Tampere

Pappilanpuiston lähitori, Tampere

Kourutaltankatu 2, 33560 TAMPERE
Lähitori on avoinna
Ma 08:00-16:00
Ti 08:00-16:00
Ke 08:00-16:00
To 08:00-16:00
Pe 08:00-16:00
Pispan lähitori, Tampere

Pispan lähitori, Tampere

Simolankatu 4, 33270 TAMPERE
Lähitori on avoinna
Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-15:00
Pohjolan lähitori, Tampere

Pohjolan lähitori, Tampere

Pohjolankatu 25 F, 33500 TAMPERE
Lähitori on avoinna
Ma 07:30-16:00
Ti 07:30-16:00
Ke 07:30-16:00
To 07:30-16:00
Pe 07:30-15:00
Päiväkeskus ja lähitori Aurinkorinne, Hämeenkyrö

Päiväkeskus ja lähitori Aurinkorinne, Hämeenkyrö

Tunnelikuja 1, 39100 HÄMEENKYRÖ
Kuntosali/Antinsali
Ma 12:00-16:00
Ti 12:00-16:00
Ke 12:00-16:00
La 12:00-16:00
Digiohjaus
Ke 12:00-15:00
Palveluohjaaja tavattavissa
Ma 09:00-12:00
Ke 09:00-12:00
Aurinkorinteen kahvila
Ma 10:00-14:00
Ti 10:00-14:00
Ke 10:00-14:00
To 10:00-14:00
Pe 10:00-14:00
Pirkanmaan Kotitori

Pirkanmaan Kotitori

Frenckellinaukio 2B, 33101 TAMPERE
Pirkanmaan Kotitori-chat
Ma 08:00-16:30
Ti 08:00-16:30
Ke 08:00-16:30
To 08:00-16:30
Pe 08:00-16:30
Neuvonta puhelimitse
Ma 08:00-16:30
Ti 08:00-16:30
Ke 08:00-16:30
To 08:00-16:30
Pe 08:00-16:30
La 08:00-16:30
Neuvontapiste palvelee
Ma 09:00-16:00
Ti 09:00-16:00
Ke 09:00-16:00
To 09:00-16:00
Pe 09:00-16:00
La 09:00-16:00
Poikkeusaukioloajat
kiirastorstai 06.04.2023
Suljettu
pitkäperjantai 07.04.2023
Suljettu
1.pääsiäispäivä 09.04.2023
Suljettu
2. pääsiäispäivä 10.04.2023
Suljettu
vappuaatto 30.04.2023
Suljettu
vappu 01.05.2023
Suljettu
helatorstai 18.05.2023
Suljettu
helluntai 28.05.2023
Suljettu
juhannusaatto 23.06.2023
Suljettu
juhannuspäivä 24.06.2023
Suljettu
pyhäinpäivä 04.11.2023
Suljettu
itsenäisyyspäivä 06.12.2023
Suljettu
jouluaatto 24.12.2023
Suljettu
joulupäivä 25.12.2023
Suljettu
tapaninpäivä 26.12.2023
Suljettu
uudenvuoden aatto 31.12.2023
Suljettu
uudenvuodenpäivä 01.01.2024
Suljettu
loppiainen 06.01.2024
Suljettu
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus