logo

Lastenpsykiatrinen hoito

Murupolku

PTVWidget

Lastenpsykiatrinen hoito

PTVWidget

Tutkimme ja hoidamme erityisosaamista vaativia. alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyden häiriöitä Tays Keskussairaalassa ja Tays Sastamalassa. Ne voivat olla lapsen psyykkiseen kehitykseen, käyttäytymiseen, tunne-elämän säätelyyn tai perheen kuormittuneisuuteen liittyviä.

Näitä voivat olla esimerkiksi:
 • vaikea-asteinen ylivilkkaus- ja tarkkaavuushäiriö
 • laaja-alainen kehityshäiriö, kuten lapsuusiän autismi tai Aspergerin oireyhtymä
 • monimuotoinen kehityshäiriö tai näiden häiriöiden yhdistelmiä
 • tunne-elämän tai käyttäytymisen häiriö tai näiden yhdistelmä
 • traumaattisten kokemusten aiheuttama vakava stressihäiriö
 • lapsen kehitystä kuormittava perhetilanne
 • vaikeita tunteiden, käyttäytymisen, vuorovaikutuksen tai fysiologisen säätelyn häiriön oireita
 • masennus, ahdistuneisuushäiriö, itsetuhoinen oireilu
 • käytöshäiriöt, tuhriminen
 • syömishäiriöt
 • psykoottinen oireilu.
Lastenpsykiatriassa autamme myös poliisia lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen selvittelyssä.

Lastenpsykiatriseen tutkimusjaksoon sisältyy lapsenne yksilöllisen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn arvio sekä vanhempien tai muiden lähiverkostoon kuuluvien aikuisten haastattelut. Lisäksi teemme yhteistyötä perheenne muun verkoston, kuten sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Tutkimusjakson jälkeen sovimme yhteistyössä tarvittavasta jatkohoidosta ja kuntoutuksesta.

Lastenpsykiatrinen hoito voi toteutua joko avohoidossa tai osastolla.

Ensisijaisesti pyrimme hoitamaan lapsia ja heidän perheitään avohoidossa. Hoito voi sisältää joko lapsen yksilöllisiä käyntejä, käyntejä yhdessä vanhempien kanssa tai ryhmämuotoisia hoitokäyntejä.

Osastohoito on tarpeen silloin, kun halutaan tehostetusti hoitaa lasta ja auttaa häntä hallitsemaan hänelle tai ympäristölle hankalia oireita, tai kun avohoitokäynnit eivät riitä helpottamaan lapsen ja perheen tilannetta.

Kiireellistä tai päivystyksellistä lastenpsykiatrista hoitoa voidaan tarvita akuuteissa kriisitilanteissa, joissa lapsen psyykkinen oireilu aiheuttaa hänelle tai ympäristölle välitöntä vaaraa esimerkiksi itsetuhoisten tai psykoottisten oikeiden vuoksi.

Taysin lastenpsykiatrialla on kehitetty lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden hoitomalli, jota ei ole muualla käytössä. Vanhemmille tarjoamme vanhemmuuden taitoja kehittäviä ryhmähoitoja ja lapsille tunne-elämän ja käytöksen hallintaa kehittäviä ryhmähoitoja.

PTVWidget

Toimi näin

Lapsi kutsutaan hoitoon tai tutkimuksiin lääkärin tekemän lähetteen perusteella. Perhe saa tarkemmat ohjeet kutsun yhteydessä.

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Hoidamme alle 13-vuotiaita lapsia. Hoitoon pääsemiseksi lapselle tarvitaan lääkärin lähete. Sen voi saada terveyskeskuksesta, yksityiseltä lääkäriltä tai sairaalan poliklinikalta.

13-17-vuotiaita lasten hoito tapahtuu Taysin nuorisopsykiatrialla.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.
Alle 18-vuotiaalle käynnit poliklinikalla tai poliklinikan etävastaanotolla ovat maksuttomia. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään maksu. Peruutus pitää tehdä vähintään 24 tuntia ennen varsinaista vastaanottoaikaa.

PTVWidget

Hae paikkakunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Puhelinasiointi

Kuntoutusohjaaja, lastentaudit

Kuntoutusohjaaja, lastentaudit

Voit olla yhteydessä lastentautien kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalan alueella. Näet tarkemmat sijainnit alla.

Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Lasten kipupoliklinikan potilaat ja lastenneurologian potilaat, joilla on kehitysviivästymä tai -vammaisuus

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros


Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastenpsykiatria, Q-rakennus, 1. kerros

Puhelinnumerot
03 311 65198, Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset
04 472 9988, Lastenkipupoliklinikan potilaat ja lastenneurologian potilaat, joilla on kehitysviivästymä- tai -vammaisuus
03 311 65541, Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset
050 550 4492, Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia
050 312 4537, Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Lasten neuropsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Lasten neuropsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Lasten neuropsykiatrian yksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen. Yksikkö sijaitsee Tays Keskussairaalassa.

Puhelinnumerot
044 472 9338, Potilastiedustelut
03 311 66715, Potilastiedustelut
044 472 9338, Osastonsihteeri
03 311 66715, Osastonsihteeri

Faksi
03 311 64350, Faksi

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö, Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö, Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen. Yksikkö sijaitsee Tays Keskussairalaassa.

Puhelinnumerot
03 311 66715, Asiakaspalvelusihteeri

Faksi
03 311 64350, Faksi

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, Tays Sastamala

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, Tays Sastamala

Tays Sastamalan lastenpsykiatrian aluepoliklinikan puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen.

Puhelinnumerot
050 349 4838, Sairaanhoitaja
03 311 62475, Osastonsihteeri
044 472 9476, Osastonsihteeri

Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Tays Keskussairaalan lastenpsykiatrian avohoidon yksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen.

Puhelinnumerot
03 311 67975, Osastonsihteeri
03 311 66715, Osastonsihteeri

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen. Yksikkö sijaitsee Tays Keskussairalaassa.

Puhelinnumerot
03 311 66715, Sairaanhoitaja

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Tays Keskussairaalan perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikön puhelinasiointi potilaille ja heidän perheilleen.

Puhelinnumerot
03 311 66715, Osastonsihteeri
044 472 9339, Osastonsihteeri

Faksi
03 311 64350, Faksi

Ravitsemusterapeutti, lastenpsykiatria (Tays)

Ravitsemusterapeutti, lastenpsykiatria (Tays)

Voit olla yhteydessä Taysin lastenpsykiatrialle nimettyyn ravitsemusterapeuttiin puhelimitse.

Ravitsemusterapeuttien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalassa.

Toimisto: Tays Keskussairaala, Finn-Medi 1, Arvo Ylpön katu 6 D, sisäänkäynti Ensitieltä.

Puhelinnumerot
03 311 65749, Syömishäiriöpotilaat
03 311 65955, Syömishäiriöpotilaat

Sosiaalityöntekijä, Tays Sastamala

Sosiaalityöntekijä, Tays Sastamala

Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voit ottaa yhteyttä itse, läheisesi tai sinua hoitava henkilökunta.

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka

Tays Sastamala, Pursi-rakennus, 2. kerros, Sastamala

Psykiatrian poliklinikka

Tays Sastamala, A-osa, 3. kerros
Itsenäisyydentie 2, Sastamala

Psykiatrian osastot SAP1 / viikko-osasto SAPV

Tays Sastamala, Pursi-rakennus, Itsenäisyydentie 2b, Sastamala

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Tays Sastamala, Itsenäisyydentie 2, siipi A2, 2. kerros, Sastamala

Somatiikka, kuntoutumisosasto ja sisätautiosastohoito ja poliklinikat

Tays Sastamala, Itsenäisyydentie 2, Sastamala

Puhelinnumerot
050 433 5857, Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, Tays Sastamala
050 524 1093, Psykiatrian poliklinikka, Tays Sastamala
046 922 9435, Psykiatrian osastot SAP1 / viikko-osasto SAPV
050 465 9745, Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Tays Sastamala
044 472 2895, Somatiikka, kuntoutumisosasto ja sisätautiosastohoito ja poliklinikat, Tays Sastamala

Sosiaalityöntekijä, lastenpsykiatria (Tays)

Sosiaalityöntekijä, lastenpsykiatria (Tays)

Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voit ottaa yhteyttä itse, läheisesi tai sinua hoitava henkilökunta.

Lastenpsykiatrian sosiaalityöntekijöiden toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalassa ja Tays Sastamalassa. Näet tarkemmat sijainnit toimialueittain alla.

Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros:

Lastenpsykiatrian vastaava sosiaalityöntekijä

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö

Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö

Lasten neuropsykiatrian yksikkö

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö
(ei puhelinnumeroa)

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö


Tays Keskussairaala, L-rakennus, 3. kerros:


Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö


Tays Sastamala, Pursi-rakennus, 2. kerros:


Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka

Puhelinnumerot
050 306 5489, Vastaava sosiaalityöntekijä
044 472 9633, Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö (L-rakennus)
050 412 9115, Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö (Q-rakennus)
050 306 5489, Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö (Q-rakennus)
050 412 9003, Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö
050 467 4716, Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö
050 412 8889, Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö
044 472 8343, Lasten neuropsykiatrian yksikkö
050 379 5090, Lasten neuropsykiatrian yksikkö
050 414 0618, Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö
050 433 5857, Tays Sastamala, lastenpsykiatrian aluepoliklinikka

PTVWidget

Palvelupaikat

Lasten neuropsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Lasten neuropsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite: Lääkärintie 10, 33520 TAMPERE - Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros
Postiosoite: PL 2000, 33521 TAMPERE - Lasten neuropsykiatrian yksikkö
Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö, Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite: Lääkärintie 10, 33520 TAMPERE - Tays Keskussairaala, Q-rakennus
Postiosoite: PL 2000, 33521 TAMPERE - Lastenpsykiatrian alkuarviointiyksikkö
Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, Tays Sastamala

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, Tays Sastamala

Käyntiosoite: Itsenäisyydentie 2 B, 38200 SASTAMALA - Tays Sastamala, Pursi-rakennus, 2. kerros
Postiosoite: PL 64, 38201 SASTAMALA - Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka
Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite: Lääkärintie 10, 33520 TAMPERE - Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros
Postiosoite: PL 2000, 33521 TAMPERE - Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö
Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite: Elämänaukio 2, 33520 TAMPERE - Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros ja L-rakennus, 3. kerros
Postiosoite: PL 2000, 33521 TAMPERE - Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö
Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Käyntiosoite: Lääkärintie 10, 33520 TAMPERE - Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros
Postiosoite: PL 2000, 33521 TAMPERE - Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö