logo

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Murupolku

PTVWidget

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

PTVWidget

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut tukevat lasta ja perhettäsi mielen hyvinvointiin sekä riippuvuuksiin liittyvissä asioissa.

Tarvittaessa lapsi tai nuori voidaan ohjata mielenterveyshäiriöiden avohoidon erityispalveluihin, joita järjestetään erikoissairaanhoitona. Arvion erityisen tuen palveluista tekee terveydenhuollon ammattilainen. Lapsellesi laaditaan yhdessä perheesi kanssa hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lapsen hoito erityispalveluissa voi sisältää muun muassa huoltajan tai lapsen yksilö- tai ryhmäkäyntejä. Tarve kotiin vietäville palveluille ja muille terapiamuodoille arvioidaan yksilöllisesti.

PTVWidget

Toimi näin

Ota ensisijaisesti yhteyttä äitiys- ja lastenneuvolaan tai käänny kouluterveydenhuollon ammattilaisten tai koulupsykologin puoleen.

Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilainen ohjaa lasta ja perhettäsi muihin palveluihin.

Jos tarvitset tukea lapsen kasvun ja kehityksen, vanhemmuuden sekä pari- ja perhesuhteiden asioihin, ota yhteys perheneuvolaan.

Lue lisää perheneuvoloiden palveluista

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Lasten ja nuorten avohoidon erityispalveluihin ohjaudutaan lähetteellä silloin, kun muut tukitoimet tai palvelut eivät ole helpottaneet lapsen tilannetta.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Pyydä apua -lomake

Pyydä apua lapsiperheelle sähköisellä lomakkeella

Jos tarvitset apua erityisesti lapsiperheelle, voit ottaa yhteyttä Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin sähköisellä lomakkeella. Pyydä apua -lomake

PTVWidget

Hae paikkakunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Verkkosivut

Keiturin Soten www-sivut, Virrat ja Ruovesi

Keiturin Soten www-sivut, Virrat ja Ruovesi

Keiturin Soten www-sivuilta löydät mm. tietoa palveluistamme ja ajanvarauksesta. Sivuilta löytyvät myös kaikki Keiturin Soten yhteystiedot sekä tietoa avoimista työpaikoistamme. Sivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella voit antaa meille palautetta, jättää yhteydenottopyynnön tai vaikkapa avoimen työhakemuksen.

Keiturin Soten www-sivut, Virrat ja Ruovesi

Mielenterveystalo

Mielenterveystalo

Mielenterveystalosta löydät teemoittain jaoteltua tietoa mielen hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta sekä haasteista, jotka liittyvät mielenterveyteen ja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Mielenterveystalo

Testaa pelaatko liikaa

Testaa pelaatko liikaa

Arvioi omaa rahapelaamistasi ja halukkuuttasi muuttua.

Testaa pelaatko liikaa

Vertaistukea peliongelmaan: Peluuri

Vertaistukea peliongelmaan: Peluuri

Vertaistukea peliongelmaan
Haittaako sinua oma tai sinulle tärkeän ihmisen pelaaminen? Älä jää yksin, tukea on tarjolla! Erilaisia vertaistukiryhmiä järjestetään useilla paikkakunnilla.

Peluuri tukee neuvoo ja ohjaa peliongelmissa. Ota yhteyttä meihin, jos haluat selvittää löytyykö paikkakunnaltasi vertaistukea peliongelmiin.

Vertaistukea peliongelmaan: Peluuri

Vinkkejä pelaamisen vähentämiseen

Vinkkejä pelaamisen vähentämiseen

Olipa tavoitteesi kumpi tahansa, keinoja löytyy. Rahapelaamisen vähentämisessä auttavat rahapelipäiväkirjan pitäminen ja talouden seuranta. Löydät tältä sivulta myös palveluita, joista saat tukea talous- ja velkaongelmiin.

Vinkkejä pelaamisen vähentämiseen

PTVWidget

Puhelinasiointi

Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja, Hämeenkyrö

Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja, Hämeenkyrö

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee kouluilla ja tapaa lapsia ja nuoria (7–18-vuotiaita) pääsääntöisesti koulupäivän aikana. Tavoitteena on tarjota psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin tukea ja apua ennaltaehkäisevästi matalalla kynnyksellä. Vastaanotolle voit hakeutua ilman lähetettä ja yhteydenoton aiheina voivat olla esim. alakuloisuus, menetykset, pelot, levottomuus, perheen kriisitilanne. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai lapsen kanssa työskentelevät tahot.

Aikaa psykiatriselle sairaanhoitajalle voi myös kysyä koulun terveydenhoitajalta. Tapaamiset psykiatrisen hoitajan kanssa ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Puhelinnumerot
044 486 0017, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Lapset (Kyröskoski), nuoret (yläaste, lukio), aikuiset (neuvolan asiakkaat)
040 133 1318, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Lapset (Mahnala, Heinijärvi, Kirkonkylä), nuoret (Ammatti-instituutti Iisakin opiskelijat) ja aikuiset

Lasten mielenterveyspalvelut, Valkeakoski

Lasten mielenterveyspalvelut, Valkeakoski

Lasten mielenterveyspalveluihin voi tulla sosiaali- ja terveysalan, varhaiskasvatusalan ja koulutoimijoiden lähettämänä tai omalla yhteydenotolla.

Lasten mielenterveyspalveluiden hoidon sisältö
 • ohjausta, tukea ja neuvontaa lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa
 • perheen erotilanteisiin liittyvä tuki
 • perheasioiden sovittelu
 • perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteiden selvittely ja ohjaus
 • yksilö- ja ryhmähoito
 • tukikeskustelut
 • psykologin tutkimukset
 • lääkehoito
 • terapeuttinen hoito
 • kuntoutuksen suunnittelu

 • Palvelu ja mahdollinen viranomaisyhteistyö suunnitellaan ja sovitaan yhdessä perheen kanssa. Vanhemmat voivat tulla keskustelemaan lapsen kasvatukseen liittyvistä asioista ilman, että lapsen tarvitsee olla mukana. Lasten tiimiin on hyvä tulla keskustelemaan myös silloin, kun lapsi tai perhe kohtaa erilaisia kriisitilanteita, joita voivat olla esimerkiksi perheenjäsenen sairastuminen tai menetykset.
Käynnit ovat maksuttomia.

Puhelinnumerot
040 335 7359, Psykologi, soittoaika ma ja to klo 12.00-13.00
040 335 7356, Sosiaalityöntekijä, soittoaika ma ja to klo 12.00-13.00

Nuorisopoliklinikka, Kangasala

Nuorisopoliklinikka, Kangasala

Voit olla yhteydessä nuorisopoliklinikalle puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 129 5225

Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-15:00
Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Valkeakoski

Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Valkeakoski

Voit olla puhelimitse yhteydessä työntekijöihin.

Puhelinnumerot
040 335 7353, Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
040 335 7350, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri
040 335 7328, Psykologi
040 335 7329, Sosiaalityöntekijä
040 335 6998, Psykiatrinen sairaanhoitaja
040 335 7436, Psykiatrinen sairaanhoitaja
040 335 7369, Kouluihin jalkautuva psykiatrinen sairaanhoitaja
040 335 6997, Kouluihin jalkautuva psykiatrinen sairaanhoitaja

Nuorisotiimi, Nokia

Nuorisotiimi, Nokia

Nuorisotiimissä hoidetaan 13-17-vuotiaita nokialaisia nuoria, joilla on psyykkisiä ja/tai neuropsykiatrisia oireita. Nuorten mielenterveyspalvelut ovat osa lasten ja nuorten psykososiaalisia palveluita. Tiimiin kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, kaksi psykologia, sosiaalityöntekijä ja nuorisopsykiatri.

Milloin nuorisotiimiin?

Nuorisotiimiin ohjataan, kun nuoren psyykkisen pahoinvoinnin oireet haittaavat nuoren elämää ja arkea, eivätkä ole tilapäisiä tai ohimeneviä eivätkä muut palvelut ole riittäviä oireilun helpottumiseksi.

Miten asiakkaaksi hakeudutaan?

Nuorisotiimiin hakeudutaan viranomaislähetteellä (esim. koulukuraattorin, - psykologin, -terveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä).

Mitä palvelut ovat?

Hoito alkaa nuoren kokonaistilanteen ja hoidon tarpeen arviolla. Hoidollinen tutkimusjakso sisältää ensikäynnin yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa. Tämän jälkeen sovitaan yleensä nuoren 1-5 yksilökäyntiä, huoltajien erillinen tapaaminen sekä arviojakson palaute yhteisessä neuvottelussa. Arvio/hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä yhdessä nuorta tukevien verkostojen kanssa. Perheenjäsenten ja tukiverkoston mukanaolo auttaa hoidon onnistumista. Hoitojaksot ovat määräaikaisia. Nämä laaditaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja kuntoutus voi pitää sisällään yksilöllisiä terapeuttisia keskustelukäyntejä, psykologin tutkimukset, neuropsykiatrista diagnostiikkaa, kuntoutuksen koordinaatiotyötä, hoidollisia ryhmiä, lääkehoitoa sekä vanhempien ja huoltajien tukikäyntejä nuoren tilanteeseen liittyen.

Puhelinnumerot
044 486 1843, Helpperin neuvontanumero

Ma 12:00-13:00
Ke 12:00-13:00
Pe 12:00-13:00
Nuorisotiimi, Ylöjärvi

Nuorisotiimi, Ylöjärvi

Nuorisotiimissä hoidetaan 13-17-vuotiaita ylöjärveläisiä nuoria, joilla on neuropsykiatrisia ja/tai psyykkisiä oireita. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Nuorisotiimin yhteydessä toimii myös Nuorten avohoidon intensiiviyksikkö NAVI.

Nuorisotiimiin hakeudutaan, kun nuoren psyykkisen pahoinvoinnin oireet haittaavat nuoren elämää ja arkea, eivätkä ole tilapäisiä tai ohimeneviä. Nuorten psyykkinen pahoinvointi voi näkyä muutoksena nuoren käytöksessä ja olemuksessa esimerkiksi:
 • alakuloisuutena
 • vetäytymisenä sosiaalisista suhteista
 • voimakkaana jännittämisenä
 • ahdistuneisuutena
 • käytösoireina
 • itsemurha-ajatuksina tai itsensä satuttamisena
 • aggressiivisuutena
 • syömiseen liittyvissä haasteissa
 • runsaana päihteiden käyttönä
Nuorisotiimiin hakeudutaan lähetteellä (esim. koulukuraattorin, -psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä).

Puhelinnumerot
050 437 1303, Psykologi
050 437 1362, Vs. psykologi
050 437 1367, Sairaanhoitaja, puhelinaika ma-pe klo 11.30-12.00.
050 437 1361, Sairaanhoitaja, puhelinaika ma-pe klo 11.30-12.00
041 730 3801, Toimintaterapeutti
050 390 4802, Fysioterapeutti (paikalla maanantaisin ja perjantaisin)
041 731 1081, Sosiaalityöntekijä, puhelinaika ma-to klo 11.30-12.00

Nuorisovastaanoton neuvontapuhelin, alle 18-vuotiaat

Nuorisovastaanoton neuvontapuhelin, alle 18-vuotiaat

Neuvontapuhelimeen voi soittaa 13–17-vuotias nuori, hänen läheisensä tai hänen asiaansa hoitava ammattilainen.

Puhelinnumerot
041 730 5165

Ti 08:30-10:00
Ke 08:30-10:00
To 08:30-10:00
Nuorisovastaanoton neuvontapuhelin, yli 18-vuotiaat

Nuorisovastaanoton neuvontapuhelin, yli 18-vuotiaat

Neuvontapuhelimeen voi soittaa 18 - 24 -vuotias nuori tai hänen asiaansa hoitava ammattilainen.

Puhelinnumerot
041 730 9245

Ti 09:00-10:00
To 09:00-10:00
Nuorten Helpperi

Nuorten Helpperi

Nuorten Helpperi on 12-17-vuotiaille nokialaisille tarkoitettu matalan kynnyksen palvelu päihde- ja mielenterveys haasteisiin. Helpperissä työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia. Helpperi voi tarvittaessa jalkautua nuoren toimintaympäristöön. Helpperistä voi saada myös palveluohjausta nuoren tilanteeseen.

Miten hakeudun Helpperiin?

Voit olla yhteydessä Helpperin neuvontanumeroon maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin puhelinajalla. Helpperiin voi hakeutua myös oppilashuollon ammattilaisten avustuksella ja tuella.
Yhteyttä voit ottaa myös sähköpostitse osoitteeseen nok.helpperi@pirha.fi.

Puhelinnumerot
044 486 1843, Helpperin neuvonta

Ma 12:00-13:00
Ke 12:00-13:00
Pe 12:00-13:00
Nuorten intensiiviyksikkö NAVI, Ylöjärvi

Nuorten intensiiviyksikkö NAVI, Ylöjärvi

Nuorten intensiiviyksikön NAVI:n henkilökunnan puhelinyhteystiedot.

Puhelinnumerot
041 730 5509, Vastuuhoitaja, sairaanhoitaja
050 437 1362, Vs. psykologi
041 730 5511, Sairaanhoitaja
041 730 5508, Sairaanhoitaja
040 133 1584, Sosiaalityöntekijä
041 730 3801, Toimintaterapeutti
041 730 5507, Fysioterapeutti (tiistaisin ja keskiviikkoisin paikalla)

Perheneuvola, Vesilahti

Perheneuvola, Vesilahti

Jos sinulla on jo asiakkuus perheneuvolaan, voit olla yhteydessä suoraan omaan työntekijääsi.

Puhelinnumerot
040 133 7704, Vastaava psykologi, lasten tiimi (0 - 12 - vuotiaat)
040 133 7705, Psykologi
044 423 5342, Sosiaalityöntekijä, lasten tiimi (0 - 12 -vuotiaat)
040 528 8758, Psykiatrinen sairaanhoitaja, nuorten tiimi (13 - 17 -vuotiaat)
040 133 7706, Psykologi, nuorten tiimi (13 - 17 -vuotiaat)
040 133 7708, Sosiaalityöntekijä, nuorten tiimi (13 - 17 -vuotiaat)

Perheneuvola, Virrat

Perheneuvola, Virrat

Voit olla yhteydessä perheneuvolan työntekijöihin puhelimitse.

Puhelinnumerot
044 715 3326, Perheneuvoja
044 715 3322, Psykologi

Perheneuvola, Ylöjärvi

Perheneuvola, Ylöjärvi

Voit olla yhteydessä Ylöjärven perheneuvolan ajanvaraus ja neuvontapuhelimeen. Numeroon ei voi jättää soittopyyntöjä, ei takaisinsoittopalvelua käytössä.

Puhelinnumerot
040 133 1461

Perheneuvolan ajanvaraus ja puhelinkonsultaatioajat
Ma 08:30-10:30
To 12:00-14:00
Mielenterveyspalvelut, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Mielenterveyspalvelut, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Jos sinulla on mielenterveyden ongelmia, päihteiden käyttöä tai erilaisia riippuvuuksia, sinulla on mahdollisuus päästä hoitoon psykiatrian poliklinikalle lääkärin lähetteellä.

Jos sinulla on kuormittava elämäntilanne tai kaipaat apua omien voimavarojen vahvistamisessa, voit olla ilman lähetettä yhteydessä Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun sairaanhoitajaan. Voit varata ajan Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin myös sähköisesti ja vastaanotto voidaan toteuttaa joko etänä tai toimipisteessä.

Puhelinnumerot
03 455 2750, Psykiatrian poliklinikka, toimisto
050 375 3657, Mänttä-Vilppula, psykiatrinen sairaanhoitaja (puhelinajat ma-pe klo 11-11.30)
040 901 3206, Juupajoki, psykiatrinen sairaanhoitaja (puhelinajat ma ja pe 11-11.30)
044 466 3373, Matalan kynnyksen palvelu, sairaanhoitaja (puhelinaika ma-pe klo 11-11.30)

Nuorisotiimi, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Nuorisotiimi, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Voit olla puhelimitse yhteydessä Nuorisotiimin työntekijöihin.

Puhelinnumerot
03 455 2750, Toimisto (ma-pe klo 8-14)
044 466 3355, Psykologi (puhelinaika ma-pe klo 11-11.30)
044 466 3347, Psykiatrinen sairaanhoitaja (ma-pe klo 11-11.30)
040 901 3206, Psykiatrinen sairaanhoitaja (ma-pe klo 11-11.30)

Nuorten päihdepalvelut Nuppo, Tampere

Nuorten päihdepalvelut Nuppo, Tampere

Nuppo auttaa 13 - 25 -vuotiaita tamperelaisia ja orivesiläisiä nuoria seuraavissa asioissa:

13 - 17 -vuotiaita alkoholiin, huumeisiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin (esim. peli) liittyvissä huolissa
18 - 25 -vuotiaita lääke- ja huumausaineisiin liittyvissä huolissa
Apua tarvitseva nuori, hänen läheisensä, muu viranomainen tai aikuinen voi ottaa suoraan yhteyttä Nuppoon. Lähetettä ei tarvita. Tarvittaessa Nupon työntekijän luona voi käydä nimettömästi 1 - 2 ensimmäistä kertaa.

Nuorta tuetaan kokonaisvaltaisesti hänen tarpeidensa mukaan. Tuki ja hoito suunnitellaan yhdessä nuoren, hänen läheistensä ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on vahvistaa nuoren elämänhallintaa ja arjessa selviytymistä sekä auttaa omien voimavarojen löytämisessä. Tapaamiset koostuvat yksilökäynneistä ja ryhmämuotoisesta toiminnasta. Niihin voidaan kutsua mukaan myös kokemusasiantuntijoita.

Voit tulla paikan päälle ilman ajanvarausta ma - pe klo 10 – 11. Muina aikoina toimimme ajanvarauksella. Voit myös soittaa Nuppoon puhelinaikana.

Päivystys ja puhelinpalvelut suljettu poikkeuksellisesti tiistaina 3.10.2023.

Puhelinnumerot
041 730 0665

Puhelinaika
Ma 10:00-11:00
Ti 10:00-11:00
Ke 10:00-11:00
To 10:00-11:00
Pe 10:00-11:00
Poikkeusaukioloajat
Päivystys- ja puhelinpalvelut poikkeuksellisesti 03.10.2023
Suljettu
Perheneuvola, Mänttä-Vilppula, Juupajoki

Perheneuvola, Mänttä-Vilppula, Juupajoki

Saat apua ja tukea perheneuvolasta, jos lapsesi tai perheesi tarvitsee erilaisia tutkimuksia. Perheneuvola auttaa sinua myös, jos kaipaat tukea parisuhteeseen, vanhemmuuteen tai erotilanteeseen liittyen.

Puhelinnumerot
040 481 4718, Sosiaalityöntekijä
050 452 6677, Psykologi (puhelinajat ma-pe klo 11-11.30)
044 466 3356, Toimintaterapeutti (puhelinajat ma-pe klo 11-11.30)

PTVWidget

Palvelupaikat

Lyhty - nuorten matalan kynnyksen työryhmä, Tampere

Lyhty - nuorten matalan kynnyksen työryhmä, Tampere

Käyntiosoite: Hatanpäänkatu 3 B (3. krs), 33900 TAMPERE
Lyhty walk in -palvelu 13 - 17 -vuotiaille, Tampere

Lyhty walk in -palvelu 13 - 17 -vuotiaille, Tampere

Käyntiosoite: Hatanpäänkatu 3, 33900 TAMPERE - Vastaanotto maanantaisin ja tiistaisin F-rapussa Satakielen tiloissa. Keskiviikkoisin ja torstaisin B-rapun 3. kerroksessa Nuorisovastaanotolla.
Ma 16:00-18:00
Ti 16:00-18:00
Ke 09:00-11:00
To 12:00-16:00
Poikkeusaukioloajat
Iltapäivystys on suljettu tiistaina 3.10.2023 ja keskiviikkona 18.10.2023 ei päivystystä.
Suljettu
Nuorten Helpperi, Nokia

Nuorten Helpperi, Nokia

Käyntiosoite: Vihnuskatu 3, 37150 NOKIA
Postiosoite: Vihnuskatu 3, 37150 NOKIA
Aukioloajat ajanvarauksella
Ma 08:00-16:00
Ti 08:00-16:00
Ke 08:00-16:00
To 08:00-16:00
Pe 08:00-16:00
Nuorten intensiiviyksikkö NAVI, Ylöjärvi

Nuorten intensiiviyksikkö NAVI, Ylöjärvi

Käyntiosoite: Mikkolantie 5, 33470 YLÖJÄRVI
Nuorten päihdetyöryhmä Nuppo, Tampere

Nuorten päihdetyöryhmä Nuppo, Tampere

Käyntiosoite: Hatanpäänkatu 3 B, 33900 TAMPERE - 2. kerros
Päivystys ja puhelinpäivystys
Ma 10:00-11:00
Ti 10:00-11:00
Ke 10:00-11:00
To 10:00-11:00
Pe 10:00-11:00
Poikkeusaukioloajat
Päivystys- ja puhelinpalvelut poikkeuksellisesti 03.10.2023
Suljettu
Oriveden perheneuvola

Oriveden perheneuvola

Käyntiosoite: Keskustie 26, 35300 ORIVESI - Sijaitsee Orivesi-talon 3. kerroksessa.
Pirkkalan perheneuvola

Pirkkalan perheneuvola

Käyntiosoite: Suupantori 4, 33960 PIRKKALA
Sarvis, Tampere

Sarvis, Tampere

Käyntiosoite: Hatanpäänkatu 3, 33900 TAMPERE
Valkeakosken terveyskeskus

Valkeakosken terveyskeskus

Käyntiosoite: Särpimäenkatu 27, 37600 VALKEAKOSKI
Salonkatu 24, 37600 VALKEAKOSKI - Terveyskeskuspäivystys
Postiosoite: PL 20, 37601 VALKEAKOSKI
Valkeakosken nuorisopsykiatrian poliklinikka toimii osoitteessa Särpimäenkatu 27, Mutteri-rakennus ovi P2.
Postiosoite: Kerhomajankatu 2 37600 Valkeakoski.
Terveyskeskus on avoinna
Ma 08:00-16:00
Ti 08:00-16:00
Ke 08:00-16:00
To 08:00-16:00
Pe 08:00-16:00
Valo - erikoissairaanhoidon työryhmä, Tampere

Valo - erikoissairaanhoidon työryhmä, Tampere

Käyntiosoite: Hatanpäänkatu 3 B (2. krs), 33900 TAMPERE
Välke - lyhytterapeuttinen työryhmä nuorille aikuisille, Tampere

Välke - lyhytterapeuttinen työryhmä nuorille aikuisille, Tampere

Käyntiosoite: Hammareninkatu 5B (4. krs), 33100 TAMPERE - 4. krs.
Viranomaiset voivat olla yhteydessä Välkkeeseen myös sähköpostitse.

nuva.valke@pirha.fi

Ylöjärven terveyskeskus

Ylöjärven terveyskeskus

Käyntiosoite: Mikkolantie 10, 33470 YLÖJÄRVI
Perheneuvola sijaitsee Ylöjärven terveyskeskuksessa.
Kiirevastaanotto
Ma 08:00-20:00
Ti 08:00-20:00
Ke 08:00-20:00
To 08:00-20:00
Pe 08:00-20:00
La 10:00-18:00
Su 10:00-18:00
Röntgen
Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-15:00
Laboratorio
Ma 07:30-15:00
Ti 07:30-15:00
Ke 07:30-15:00
To 07:30-15:00
Pe 07:30-13:00
Omahoitajat, hoidon tarpeen arviointi- ja neuvontanumerot
Ma 08:00-16:00
Ti 08:00-16:00
Ke 08:00-16:00
To 08:00-16:00
Pe 08:00-15:00
Nuorisopoliklinikka, Kangasala

Nuorisopoliklinikka, Kangasala

Käyntiosoite: Lentolantie 2, 36220 KANGASALA
Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-15:00
Nuorisotiimi, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Nuorisotiimi, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Käyntiosoite: Vilpunkatu 6 A, 35700 VILPPULA
Nuorisotiimi sijaitsee perhepalvelukeskuksessa Vilppulan terveysaseman tiloissa.
Perheneuvola, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Perheneuvola, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Käyntiosoite: Vilpunkatu 6 A, 35700 VILPPULA
Psykiatrian poliklinikka, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Psykiatrian poliklinikka, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Käyntiosoite: Vilpunkatu 6 A, 35700 VILPPULA
Sastamalan perheneuvola

Sastamalan perheneuvola

Käyntiosoite: Puistokatu 11, 38200 SASTAMALA - 2. kerros
Neuvonta- ja ajanvarauspuhelimen puhelinaika
Ma 12:00-13:00
To 12:00-13:00