Kuntoutusohjaus

PTVWidget

Kuntoutusohjaus

PTVWidget

Kuntoutusohjauksessa sinä ja läheisesi saatte ohjausta ja neuvoa sairastumiseesi tai vammautumiseesi liittyvissä kuntoutus- ja palvelujärjestelmän kysymyksissä. Lähtökohtana on aina sinun toimintakykysi omassa elinympäristössäsi.

Kuntoutusohjaajan asiantuntemusta tarvitaan erityisesti silloin, kun on kyseessä vastavammautunut tai -sairastunut tai vaikeavammainen henkilö, sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa ongelmia toiminta- tai työkykyyn.

Erikoissairaanhoidon kuntoutusohjausta voit tarvita esimerkiksi aistivammoissa, kommunikaatio-ongelmissa, kognitiivisissa ja neurologisissa erityiskysymyksissä, harvinaisissa sairauksissa sekä tilanteissa, joissa tarvitset moniammatillista ja monialaista asiantuntemusta.

Voit hyötyä kuntoutusohjauksesta, jos sinulla on esimerkiksi:

 • Aivovamma, aivoverenkiertohäiriö, ALS, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, selkäydinvamma
 • Harvinainen neurologinen sairaus
 • Allergia, hengityssairaudet, ihotaudit
 • Kehitysvamma
 • Kuulo-näkövamma, kuulovamma, näkövamma
 • Reuma, syöpä- tai sydänsairaus
 • Olet monisairas
 • Tarvitset ammatillista kuntoutusta.
Kuntoutusohjauksen lapsiasiakkaiden sairauksia ja tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Elinsiirto
 • Kehitysvammat, kuulovammat, kielelliset erityisvaikeudet, neurologiset sairaudet tai vammat, näkövammat
 • Pitkäaikaissairaudet, kuten astma, allergia, diabetes, reuma ja ihotauti
 • Lastenpsykiatrinen hoito
 • Veri- ja syöpätaudit ja sydänsairaudet.
Kun oma tai perheesi tilanne vaatii monitahoista koordinointia ja yhteyshenkilöä, kuntoutusohjaaja voi toimia yhdyshenkilönäsi sairaalan ja kodin, työpaikan, koulun, päivähoidon sekä muiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen ja viranomaisten välillä.

Kuntoutusohjaajat järjestävät myös ensitietotilaisuuksia eri sairaus- ja vammaryhmille.

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

PTVWidget

Toimi näin

Sinä tai sinun läheisesi voi ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Yhteydenottaja voi olla myös terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

PTVWidget

Hae asuinkunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Puhelinasiointi

Fysioterapeutit ja kuntohoitajat, Geriatrian poliklinikka, Ylöjärvi

Fysioterapeutit ja kuntohoitajat, Geriatrian poliklinikka, Ylöjärvi

Geriatrian poliklinikan kautta saatavat fysioterapeutin ja kuntohoitajan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden terveydentila, toimintakyky tai elämäntilanne vaativat laaja-alaista arviointia.

Fysioterapeutit ja kuntohoitajat toimivat geriatrian poliklinikan moniammatillisen työryhmän jäseninä, toteuttaen fyysisen toimintakyvyn arviointia ja ohjausta, kotikuntoutusta sekä ryhmämuotoista terapeuttista harjoittelua. Arviointi- ja ohjauskäynnit toteutetaan asiakkaan kotiympäristössä.

Puhelinnumerot
040 133 4805, Geriatrian poliklinikan fysioterapeutti/ Ylöjärven terveyskeskus
041 731 1040, Geriatrian poliklinikan fysioterapeutti/ Ylöjärven terveyskeskus
050 437 1403, Kuntohoitaja/ Ylöjärven terveyskeskus
044 486 0732, Kuntohoitaja/ Viljakkalan terveyspiste
044 422 5942, Fysioterapeutti/ Kurun terveysasema

Kuntoutuksen ohjaaja, Ylöjärvi

Kuntoutuksen ohjaaja, Ylöjärvi

Kuntoutuksen ohjaaja tukee kuntoutujaa hänen kuntoutumisensa eri vaiheissa ja ohjaa terveydenhuollon, sosiaalityön sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Kuntoutuksen ohjaaja
 • arvioi kuntoutujan toimintakykyä ja kokonaistilannetta, apuväline- ja esteettömyysratkaisut huomioiden
 • tiedottaa kuntoutusjärjestelmän mahdollisuuksista ja -palveluista
 • avustaa tarvittaessa lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä
 • ohjaa kuntoutujaa kuntoutus- ja tukipalveluiden hakemiseen liittyvissä asioissa
 • toimii kuntoutujan tukena hänen kuntoutumispolullaan yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa
Kuntoutuja tai läheinen voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä kuntoutuksen ohjaajaan. Kuntoutuksen ohjauksen käynnistämisestä voi tehdä aloitteen kuntoutujan hoidosta- ja kuntoutuksesta vastaava taho ottamalla yhteyttä kuntoutuksen ohjaajaan.

Kuntoutuksen ohjaus on maksutonta.

Puhelinnumerot
050 535 5096, Kuntoutuksen ohjaaja

Kuntoutuspalvelujen keskitetty ajanvaraus, Tampere

Kuntoutuspalvelujen keskitetty ajanvaraus, Tampere

Kuntoutuspalvelujen keskitetty ajanvaraus Tampereella asuville.

Puhelinnumerot
03 384 5288

Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-13:00
Kuntoutusohjaajat, Kangasala ja Pälkäne

Kuntoutusohjaajat, Kangasala ja Pälkäne

Voit olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot
050 323 1932
050 323 1934

Kuntoutusohjaaja, korva- ja suusairauksien hoito

Kuntoutusohjaaja, korva- ja suusairauksien hoito

Voit olla yhteydessä korva- ja suusairauksien hoidon kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalassa kuulokeskuksessa ja foniatrian poliklinikalla. Alla näet tarkemmat sijainnit.

Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset

Toimisto:
Tays Keskussairaala, kuulokeskus
Finn-Medi 5, 3. kerros

Alle 16-vuotiaat kielihäiriöiset

Toimisto:
Tays Keskussairaala, foniatrian poliklinikka
Finn-Medi 6-7, 3. kerros

Yli 18 -vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Toimisto:
Tays Keskussairaala, kuulokeskus
Finn-Medi 5, 3. kerros

Puhelinnumerot
046 922 6242, Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset
050 593 4292, Alle 16-vuotiaat kielihäiriöiset
050 576 6251, Yli 18 -vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Kuntoutusohjaaja, lastentaudit

Kuntoutusohjaaja, lastentaudit

Voit olla yhteydessä lastentautien kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalan alueella. Näet tarkemmat sijainnit alla.

Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Toimisto:
Tays Keskussairaala
Lastenpsykiatria, Q-rakennus, 1. kerros

Puhelinnumerot
03 311 65198, Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset
03 311 65541, Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset
050 550 4492, Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia
050 312 4537, Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Kuntoutusohjaaja, neurologia ja kuntoutus

Kuntoutusohjaaja, neurologia ja kuntoutus

Voit olla yhteydessä neuroalojen ja kuntoutuksen kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalassa sekä Tays Hatanpään sairaalassa. Alla näet tarkemmat sijainnit.

Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö

Toimisto:
Aivovammapoliklinikka
Tays Keskussairaala, Finn-Medi 2, 3. kerros

Aikuiset, joilla on syöpä sekä fysiatrian poliklinikan asiakkaat

Toimisto:
Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö

Toimisto:
Selkäydinvammapoliklinikka
Tays Hatanpään puistosairaala, K-siipi

Aikuiset, joilla on neurologinen sairaus, harvinainen neurologinen sairaus, kipupotilaat sekä työikäiset, joilla on muistisairaus

Toimisto:
Kuntoutusohjaus
Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on reumatauti, allergia tai ihosairaus, epilepsiaa sairastavat aikuiset

Toimisto:
Reumakeskus ja kuntoutusohjaus
Tays Keskussairaala, Finn-Medi 1, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on aivoverenkiertohäiriö; AVH-yhdyshenkilötoiminta

Toimisto:
Kuntoutusohjaus
Tays Hatanpään puistosairaala
Neurologinen kuntoutusyksikkö HNE2

Kuntoutustutkimuspoliklinikka, kuntoutustutkimus, työkyvyn tuki, TOIKE-palvelu

Toimisto:
Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Puhelinnumerot
050 559 6439, Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö
050 305 5058, Aikuiset, joilla on syöpä sekä fysiatrian poliklinikan asiakkaat
050 464 4683, Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö
050 442 3066, Aikuiset, joilla on neurologinen sairaus, harvinainen neurologinen sairaus, kipupotilaat sekä työikäiset, joilla on muistisairaus
044 472 2897, Aikuiset asiakkaat, joilla on epilepsia, reumasairaus, allergia tai ihosairaus
044 472 9464, Aikuiset aivoverenkiertohäiriöpotilaat, AVH-yhdyshenkilötoiminta
044 472 9988, Kuntoutustutkimuspoliklinikka
041 730 2746, TOIKE-palvelu

Kuntoutusohjaaja, näönkuntoutus (Tays Silmäkeskus)

Kuntoutusohjaaja, näönkuntoutus (Tays Silmäkeskus)

Voit olla yhteydessä Tays Silmäkeskuksen kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Tays Silmäkeskuksen näönkuntoutuksen kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Hatanpään puistosairaalan K-siivessä.

Puhelinnumerot
050 593 6406, Aikuisten näkö- ja kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaus ja apuvälinesovitukset, kaiken ikäisten liikkumistaidonohjaus
050 331 4878, Lasten kuntoutusohjaus, näönkäytön ja liikkumistaidon ohjaus sekä apuvälinesovitukset
050 436 9482, Aikuisten näkövammaisten kuntoutusohjaus ja apuvälinesovitukset, kaiken ikäisten liikkumistaidonohjaus
050 593 4321, Näkövammaisten koululaisten (3. luokasta alkaen) ja aikuisten kuntoutusohjaus sekä apuvälinesovitukset

Kuntoutussuunnittelija, Tays Sydänsairaala

Kuntoutussuunnittelija, Tays Sydänsairaala

Voit olla yhteydessä Tays Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijoihin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutussuunnittelijoiden toimistot sijaitsevat Tays Sydänsairaalassa ( Elämänaukio 1, 1. krs).

Puhelinnumerot
050 346 0994, Aikuiset sydänpotilaat
050 568 9693, Aikuiset sydänpotilaat
041 731 3344, Aikuiset sydänpotilaat

PTVWidget

Palvelupaikat

Psykososiaalinen työryhmä, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Psykososiaalinen työryhmä, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Käyntiosoite: Etelätie 2A D29, 35800 MÄNTTÄ