Korvaushoito

PTVWidget

Korvaushoito

PTVWidget

Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvuuden hoitamista korvaushoitolääkityksen tuella. Jos sinulla on opioidiriippuvuus, korvaushoito voi mahdollistaa terveytesi ja elämäntilanteesi kohentumisen. Korvaushoito on tutkitusti tehokas hoitomuoto. Hoitoon sisältyy lääkkeen lisäksi hoitohenkilökunnan tuki, kuten säännölliset keskustelukäynnit oman työntekijän kanssa.

Hoidon tavoitteena voi olla riippuvuuden haittojen vähentäminen tai kuntoutus. Kuntouttavassa korvaushoidossa sinua tuetaan kohti toipumista ja päihteettömyyttä. Oman työntekijän avulla voit pyrkiä muuttamaan päihteisiin liittyviä ajatuksia ja käyttäytymismallejasi. Hoito mahdollistaa elämäntilanteen vakiinnuttamisen esimerkiksi asumiseen, työhön tai perhesuhteisiin.

Kun riippuvuus on vaikea, haittoja vähentävä korvaushoito on usein realistisin vaihtoehto. Haittoja vähentävä hoito on tarkoitettu sinulle, jos päihteiden käytön lopettaminen ei ole ensisijainen tavoitteesi. Haittoja vähentävällä korvaushoidolla voidaan ehkäistä esimerkiksi tartuntatautien leviämistä, parantaa elämänlaatuasi ja valmentaa sinua kohti kuntoutumista. Nämä ovat kaikki merkittäviä tavoitteita, jotka ovat sinun vointisi eduksi.

Useimmat asioivat korvaushoitoklinikalla tai sote-asemalla päivittäin. Siksi sinulla tulee olla valmiuksia sitoutua korvaushoitoon pitkäaikaisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

PTVWidget

Toimi näin

Hakeudu asiakkaaksi asuinkuntasi päihdepalveluihin tai sote-asemalle. Siellä kanssasi tehdään hoidon tarpeen arvio ja alustava hoitosuunnitelma. Päihdepalvelujen asiakkuuteen kuuluu yleensä aluksi kartoitus- ja tutkimuskäyntejä sairaanhoitajan vastaanotolla sekä laboratoriotutkimuksia. Myöhemmin tarkennetaan hoitosuunnitelmaa päihdehoitoon erikoistuneen lääkärin vastaanotolla. Tällöin sovitaan yksityiskohtaisesti, miten varsinainen hoitosi toteutetaan.

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Korvaushoidon aloitus edellyttää aina hoidon tarpeen arviointia.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

PTVWidget

Hae asuinkunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä: