logo

Kirjaamo

PTVWidget

Kirjaamo

PTVWidget

Kirjaamossa vastaanotamme ja rekisteröimme hyvinvointialueen hallinnollisen eli niin sanotun virkapostin, kuten viranomaisten kanssa käytävän kirjeenvaihdon, asiakkaiden kantelut ja muistutukset sekä asiakkaiden ja asianomaisten tietopyynnöt. Käsittelemme hallinnollisen postin asianhallintajärjestelmässä.

Kirjaamme suurilta osin myös muut asianhallintajärjestelmässä käsiteltävät hyvinvointialueen hallinnolliset asiat.

PTVWidget

Toimi näin

Jos olet asioinut hyvinvointialueella, voit pyytää tietoa henkilötietojesi käsittelystä, muita itseäsi koskevia tietoja tai pyytää virheelliset henkilötiedot oikaistaviksi.

Asiakas- tai potilastietoja sisältävää tietoa emme anna sähköpostitse. Osoita asiakkaita tai potilaita koskevat tiedustelut suoraan heitä hoivaavaan tai hoitavaan yksikköön.

Yksittäisiä asiakirjoja koskevat pyynnöt voit lähettää kirjaamoon kirjallisesti joko kirjeellä tai sähköpostilla.

Mainitse pyynnössä
  • nimesi
  • yhteystietosi
  • asia, jota viesti koskee
Jos tietopyyntösi koskee esimerkiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja tai terveydenhuollon potilasasiakirjoja, lähetä pyyntösi joko sähköisesti OmaTays-palvelun kautta tai kirjeellä kirjaamon osoitteeseen.

Toimitamme pyytämäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi on kuukausi siitä, kun olemme vastaanottaneet tietopyyntösi.

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla hyvinvointialueella asioineilla on oikeus saada tietoa, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

Määräaika tietojen toimittamiseksi on kuukausi siitä, kun olemme vastaanottaneet tietopyyntösi. Jos tietopyyntösi on poikkeuksellisen monimutkainen tai laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Jos tietopyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton ja erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, hyvinvointialue voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa osoitamme pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Jos emme toimita pyytämiäsi tietoja, saat asiasta kirjallisen todistuksen. Samassa yhteydessä kerromme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.
Saat lähtökohtaisesti tietosi maksutta. Jos kuitenkin pyydät useampia jäljennöksiä, hyvinvointialue voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

PTVWidget

Hae paikkakunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Puhelinasiointi

Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamo

Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamo

Kirjaamossa vastaanotamme ja rekisteröimme Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnollisen postin, kuten viranomaisten kanssa käytävän kirjeenvaihdon, asiakkaiden kantelut ja muistutukset, sekä asiakkaiden ja asianomaisten tietopyynnöt.

Asiakirjoja koskevat pyynnöt voit lähettää kirjaamoon kirjallisesti joko kirjeellä tai sähköpostilla. Asiakas- tai potilastiedot lähetämme sinulle kirjeenä, emme luovuta tietoja puhelimessa tai sähköpostilla.

Jos sinulla on asiakkaita tai potilaita koskeva tiedustelu, osoita se suoraan heitä hoivaavaan tai hoitavaan yksikköön.

Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamon sähköpostiosoite on kirjaamo@pirha.fi.

Puhelinnumerot
03 311 66665, Kirjaamo

Kirjaamo palvelee
Ma 09:00-14:30
Ti 09:00-14:30
Ke 09:00-14:30
To 09:00-14:30
Pe 09:00-14:30

PTVWidget

Palvelupaikat

Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamo

Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamo

Käyntiosoite: Niveltie 5, 33520 TAMPERE - G-rakennus, 1. kerros.
Postiosoite: PL272, 33101 TAMPERE
Ma 09:00-14:30
Ti 09:00-14:30
Ke 09:00-14:30
To 09:00-14:30
Pe 09:00-14:30