Erityisen tuen palvelut päihteitä käyttäville vanhemmille

Murupolku

PTVWidget

Erityisen tuen palvelut päihteitä käyttäville vanhemmille

PTVWidget

Erityisen tuen palveluissa tarjotaan päihteitä käyttäville vanhemmille tukea ja apua vauvaa odottaville sekä lapsiperheille. Erityistä tukea päihdeongelmaisille vanhemmille on saatavilla kohdennetusti perhetukikeskus Päiväperhosta.

Päiväperho on erikoistunut päihteiden tuomiin ongelmiin. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta vauvaa odottaville ja syntyneille lapsille perheineen. Työskentelyllä tuetaan sinun perheesi ja lasten hyvinvointia sekä lasten kasvua ja kehitystä. Päiväperhon työskentelyn lähtökohtana on sinua arvostava ja tasavertainen kohtelu.

Päiväperhossa on monenlaista toimintaa. Päiväperhon kohtaamispaikka tarjoaa raskaana oleville sekä pienten lasten perheille kotoisan paikan, missä voit tavata toisia perheitä, ruokailla, lukea päivän lehdet sekä keskustella työntekijän kanssa. Kohtaamispaikalla sinun on mahdollista osallistua erilaisiin ryhmiin ja saada keskusteluaikoja. Kohtaamispaikan työntekijät vastaavat myös lastensuojelullisten puhallutusten ja huumeseulojen otosta sekä lasta odottavien- ja pienten lasten äitien korvaushoidosta.

Päiväperhon päivystävälle perheosastolle voit tulla akuutissa kriisitilanteessa tai suunnitelmallisesti. Osastolle voit tulla koko perheen kanssa tai jos olet raskaana. Osastojakso toteutetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Osastolla oleva Kehräämöhoito tarjoaa tukea ja hoitoa vieroitusoireiselle vauvalle ja hänen vanhemmilleen ympäri vuorokauden. Kehräämöhoidossa saatetaan loppuun vauvalle sairaalassa aloitettu lääkehoito ja jatketaan vieroitusoireseurantaa.

Päiväperhossa tarjotaan päihteitä käyttäville vanhemmille myös päihdeperhekuntoutusta. Päihdeperhekuntoutus on yksilöllistä hoitoa, johon kuuluvat erilaiset hoidolliset ryhmät ja työskentely yhdessä omatyöntekijän kanssa. Päihdeperhekuntoutus on tiivistä päihdehoitoa ja perheen tukemista itsenäiseen lapsiperhearkeen.

Päiväperhossa toimii myös äitiys- ja lastenneuvola, joka tukee ja seuraa lapsen sekä perheen hyvinvointia läpi raskauden. Käynnit Päiväperhon neuvolassa jatkuvat lapsen syntymän jälkeen.

PTVWidget

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä Päiväperhoon joko puhelimitse tai tulemalla käymään. Ajanvarausta ei tarvita. Yhteydenoton perusteella sinulle tarjotaan mahdollisuus hakeutua tarpeenmukaisen hoidon ja tuen piiriin.

Kohtaamispaikalle voit tulla sen aukioloaikoina nimettömänä ja ilman ajanvarausta.

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Päiväperhon perhekuntoutusosastolle voit tulla perheesi kanssa vain sosiaalityöntekijän päätöksellä.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.
Vieroitushoidosta peritään asiakasmaksu.Kohtaamispaikalla on tarjolla kaikille ilmainen lounas.

PTVWidget

Hae asuinkunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Palvelupaikat

Perhetukikeskus päiväperho, Tampere

Perhetukikeskus päiväperho, Tampere

Käyntiosoite: Romsinpolku 6, 33180 TAMPERE
Kohtaamispaikka
Ma 10:00-14:00
Ti 10:00-14:00
Ke 10:00-14:00
Pe 10:00-14:00
Päivystävä perheosasto

Avoinna 24/7