logo

Palveluhakemisto

Murupolku

PTVSearch

Palvelut A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Adoptioneuvonta

Aikuissosiaalityö

Aikuisten suun terveydenhuolto

Alkoholivieroitus

Allergiasairauksien hoito

Apuvälinepalvelut

Asumispäivystys

Asunnon muutostyöt

Ateriapalvelu

Avopalveluiden neuropsykologipalvelut aikuisille

D

Diabeshoitajat ja -vastaanotot

E

Ehkäisevät ja edistävät mielenterveys- ja päihdepalvelut

Elintapaneuvonta

Ensihoitopalvelu

Erityisen tuen palvelut päihteitä käyttäville vanhemmille

F

Foniatria

Fysiatria

Fysioterapian palvelut

G

Geriatriset palvelut

H

Harvinaissairauksien hoito

Henkilökohtaisen avun palvelut

Hoitajan vastaanotto

Hoitotarvikepalvelu

Hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien hoito

Huumevieroitus

I

Ihosairauksien hoito

Ikäihmisten ensivaiheen neuvonta, ohjaus ja asiakasohjaus

Ikäihmisten terveystarkastukset

Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset

Ikääntyneiden sosiaalityö

Infektiosairauksien hoito

Influenssarokotukset

J

Jalkaterapiapalvelut

K

Kauppapalvelu

Keuhkosairauksien hoito

Kiireellinen hammashoito ja päivystys

Kiireellinen hoito terveysasemilla ja kiirevastaanotoilla

Kirjaamo

Kirurginen hoito

Kliininen fysiologia

Kliininen isotooppilääketiede

Kliininen neurofysiologia

Koronarokotukset

Korva-, nenä- ja kurkkutautien hoito

Korvaushoito

Kotihoito

Kotiin suunnattu tuki päihde- ja mielenterveysasiakkaille

Kotisairaalapalvelut

Koululaisten suun terveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kriisiapu

Kuntakohtainen sähköinen asiointi

Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntoutusohjaus

Kuntoutustutkimus ja työkyvyn tuki

Kutsuntavelvollisten terveystarkastukset

Kuvantamispalvelut

L

Laboratoriopalvelut

Laitoshoito

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden perhetyö

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden vertaistukitoiminta

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lasten ja nuorten oikomishoito

Lasten päivystys

Lasten, nuorten ja perheiden asiakasohjaus

Lastenkirurginen hoito

Lastenneurologia

Lastenneuvolapalvelut

Lastenpsykiatrinen hoito

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sosiaalityö

Lastensuojelupäivystys

Lastentautien hoito

Lastenvalvojapalvelut

Liikkumista tukeva kuljetuspalvelu (sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu SHL)

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen

Lähisairaalapalvelut

Lähitori

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

Lääkärin vastaanotto

M

Maahanmuuttajien alkuvaiheen terveydenhuoltopalvelut

Maahanmuuttajien terveystarkastukset

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelut sosiaali- ja terveysasemilla

Munuaissairauksien hoito

N

Naistentautien hoito

Naistentautien päivystys

Neurokirurgia

Neurologia

Neuvolaikäisten lasten suun terveydenhuolto

Neuvolapsykologi

Nuorisopsykiatrinen hoito

O

Oikeuspsykiatria

Omahoidon neuvonta

Omaishoidon tuki

Omaishoitajien terveystarkastukset

Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

Opiskeluhuollon kuraattori

Opiskeluhuollon psykologi

Opiskeluterveydenhuolto

Osa- tai ympärivuorokautinen perhehoito

P

Pakolaistyö

Palliatiivinen hoito

Perheasioiden sovittelu

Perhekuntoutuksen palvelut

Perheneuvolan palvelut

Perhetukikeskukset

Perinnöllisyysneuvonta

Perusopetuksen koulukuraattori

Perusopetuksen koulupsykologi

Peseytymispalvelu

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittely

Potilasasiamies

Psykiatrian päivystys

Psykiatrinen hoito

Puheterapiapalvelut

Päihdekuntoutus

Päivystys

Päiväkeskustoiminta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

R

Raskauden aikainen erikoissairaanhoito

Raskauden ehkäisy ja perhesuunnitteluneuvonta

Raskauspäivystys

Ravitsemusterapian palvelut

Reseptien uusiminen

Reumasairauksien hoito

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Rokotuspalvelut

S

Sairaan lapsen hoitotodistus

Seksitautien ennaltaehkäisy ja hoito

Seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tutkimus ja jatkohoito

Selviämishoito

Seulontatutkimukset

Silmäsairauksien hoito

Sisätautien hoito

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaaliasiamies

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen luotto

Sosiaalipalvelujen neuvonta

Sotainvalidien kotiin annettavat palvelut

Sotainvalidien, rintamaveteraanien ja lottien kuntoutus

Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonta

Suu- ja leukasairauksien hoito

Suun ja hampaiston erikoishoito

Suun terveydenhuollon neuvonta- ja ajanvarauspalvelut

Sydänsairauksien hoito

Sydänsairauksien päivystys

Synnytys ja synnytyksen jälkeinen sairaalahoito

Syövän hoito

T

Talousneuvolapalvelu

Tartuntatautien ennaltaehkäisy ja hoito

Tehohoito

Tekonivelkirurgia

Terveydenhuollon sosiaalityö

Terveysneuvonta

Terveystodistuspalvelut

Testipalvelu englanti

Testipalvelu, julkaistu 30.6.2023

Toimenpideradiologia

Toimintaterapiapalvelut

Transsukupuolisuuden hoito

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Turva-auttamispalvelu

Turvakotitoiminta

Työikäisten terveystarkastukset

Työllisyyttä tukeva toiminta

Työttömien terveystarkastukset

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

U

Urologinen hoito

V

Vainajapalvelut

Vammaispalvelujen kuntoutusyksiköt

Vammaispalvelujen poliklinikkapalvelut

Vammaispalvelun harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Vammaisten asumispalvelut

Vammaisten ensivaiheen ohjaus ja neuvonta

Vammaisten kuljetuspalvelut

Vammaisten lyhytaikainen huolenpito

Vammaisten perhehoito

Vammaisten päivätoiminta

Vanhemmuuden selvittäminen

Vatsaelinsairauksien hoito

Verisairauksien hoito

Verisuonikirurginen hoito

Välitystilipalvelu

Y

Yhteisöllinen asumispalvelu

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ä

Äitiysneuvolapalvelut