Viljakkalan terveysasema, Elokaaren palvelukeskus (Terveyspiste)

ServiceChannelWidget

Viljakkalan terveysasema, Elokaaren palvelukeskus (Terveyspiste)

ServiceChannelWidget

Vastaanottotoiminta kuuluu osana kunnan tuottamiin terveydenhuollon palveluihin. Ylöjärven asukkaat on jaettu maantieteellisen sijaintinsa mukaisesti joko itäiseen, läntiseen tai Kurun palvelupiiriin. Omahoitaja-lääkäri työpareja on kaikkiaan 16, joista 15 pääterveysasemalla ja 1 Kurun terveysasemalla.

Pääterveysaseman vastaanotolle ilmoittautuessa viljakkalalaisia palvelee Läntisen palvelupiirin toimisto.

Viljakkalan terveysasemalla sijaitsevat terveyspiste, apuvälinelainaus ja fysioterapia.

ServiceChannelWidget

Osoite

Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Kartta

ServiceChannelWidget

ServiceChannelWidget

Palvelut

Apuvälinepalvelut
Apuvälinepalvelut
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Ehkäisevät ja edistävät mielenterveys- ja päihdepalvelut
Ehkäisevät ja edistävät mielenterveys- ja päihdepalvelut
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Elintapaneuvonta
Elintapaneuvonta
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Ikäihmisten terveystarkastukset
Ikäihmisten terveystarkastukset
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset
Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Kiireellinen hoito
Kiireellinen hoito
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Kutsuntavelvollisten terveystarkastukset
Kutsuntavelvollisten terveystarkastukset
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Lastenneuvolapalvelut
Lastenneuvolapalvelut
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Maahanmuuttajien terveystarkastukset
Maahanmuuttajien terveystarkastukset
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalvelut
Mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalvelut
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Omahoidon neuvonta
Omahoidon neuvonta
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Omaishoitajien terveystarkastukset
Omaishoitajien terveystarkastukset
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Päihdekuntoutus
Päihdekuntoutus
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Tartuntatautien ennaltaehkäisy ja hoito
Tartuntatautien ennaltaehkäisy ja hoito
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Työikäisten terveystarkastukset
Työikäisten terveystarkastukset
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Työttömien terveystarkastukset
Työttömien terveystarkastukset
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Vanhemmuuden selvittäminen
Vanhemmuuden selvittäminen
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA
Neuvola sijaitsee Viljakkalan terveyspisteellä.
Äitiysneuvolapalvelut
Äitiysneuvolapalvelut
Käyntiosoite: Elokaarentie 3, 39310 VILJAKKALA