Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen organisaatio

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Johto

Johtaja Titta Pelttari

Johdon assistentti Satu Kari
Puh. 040 335 3215, satu.kari@pirha.fi

Talouspäällikkö Susanna Piri
Puh. 040 539 1130, susanna.piri@pirha.fi

Hallintopäällikkö Anton Kuivasto
Puh. 040 133 7312, anton.kuivasto@pirha.fi

Henkilöstöpäällikkö Minna Naapila
Puh. 044 472 2880, minna.naapila@pirha.fi

Kehittämispäällikkö Marja Olli
marja.olli@pirha.fi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on jaoteltu kolmeksi toimialueeksi, joiden alla toimii vastuualueita ja vastuuyksiköitä:

Terveyspalveluiden ja opiskelijahuollon toimialue

Toimialuejohtaja Tuire Sannisto
Puh. 050 468 9166, tuire.sannisto@pirha.fi

Neuvoloiden ja kehitystä 
tukevien palveluiden vastuualue 

Vastuualuejohtaja Tarja Soukko
Puh. 041 730 4203, tarja.soukko@pirha.fi

Neuvolapalveluiden vastuuyksikkö

Anni Remahl
Johanna Vuoriaho

Kehitystä tukevien palveluiden vastuuyksikkö

Merja Värri

Opiskeluhuollon vastuualue

Vastuualuejohtaja Marja Nurmi-Vuorinen
Puh. 040 672 3225, marja.nurmi-vuorinen@pirha.fi

Opiskeluhuollon vastuuyksikkö

Susanna Fagerlund- Jalokinos
Heidi Härmä
Niina Pirinen
Sirpa Tikka

Perhepalveluiden toimialue

Toimialuejohtaja Kaisa Bragge
Puh. 044 472 2938, kaisa.bragge@pirha.fi

Lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen vastuualue

Vastuualuejohtaja Terhi Huttunen
Puh. 050 301 0462, terhi.huttunen@pirha.fi

Asiakasohjauksen ja varhaisen tuen vastuuyksikkö

Tanja Jokela-Penttinen
Inge Nieminen
Anna-Maija Syrjä

Lapsiperheiden sosiaalityön, -ohjauksen ja perhetyön vastuuyksikkö

Natalia Kettunen
Mari Järvensivu

Perheoikeudellisten palveluiden vastuuyksikkö

Teija Virtanen

Kasvatus- ja perheneuvonta -vastuuyksikkö

Ulla-Riitta Mutikainen

Erityispalveluiden toimialue

Toimialuejohtaja Sanna Rautalammi
Puh. 040 779 9270, sanna.rautalammi@pirha.fi

Lastensuojelun sijaishuollon vastuualue

Vastuualuejohtaja Hanna Harju-Virtanen
Puh. 040 806 4730, hanna.harju-virtanen@pirha.fi

Lastensuojelun asiakasohjaus Luotsi

Heli Fogelman

Perhetukikeskukset

Lastensuojelun vastuualue

Vastuualuejohtaja Hanna Lähteenmäki
Puh. 040 488 0211, hanna.m.lahteenmaki@pirha.fi

Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön vastuuyksikkö

Jenni Halava
Minna Kuusela
Heikki Sillanpää
Katja Sipiläinen

Mielenterveys- ja päihdepalvelun vastuualue

Vastuualuejohtaja Paula Pasanen-Aro
Puh. 040 133 1567, paula.pasanen-aro@pirha.fi

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuuyksikkö

Piia Niinikoski

Anna Trygg