logo

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Murupolku

Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen organisaatio

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päivi Tryyki, Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan johtaja
Puh. 050 537 5672, paivi.tryyki@pirha.fi

Kristiina Järviluoma, johdon assistentti  
Puh. 044 423 5927, kristiina.jarviluoma@pirha.fi

Toimialueet ja vastuualueet

Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinja muodostuu kolmesta toimialueesta:

  • ikäihmisten palveluiden toimialue,
  • yhteisten palveluiden toimialue ja 
  • vammaisten palveluiden toimialue.

Toimialueet puolestaan koostuvat useammasta vastuualueesta.

Ikäihmisten palveluiden toimialue

Mari Ollinpoika, toimialuejohtaja
Puh. 040 679 2515, mari.ollinpoika@pirha.fi

Vastuualueet 

Kotona asumista tukevien palveluiden vastuualue
Palvelujohtaja Sirkku Miettinen 
Puh. 050 553 8683, sirkku.miettinen@pirha.fi

Asumisen palveluiden vastuualue
Palvelujohtaja Mervi Saari
Puh. 050 330 0548, mervi.saari@pirha.fi

Yhteisten palveluiden toimialue

Tuula Jutila, toimialuejohtaja
Puh. 050 583 9025, tuula.jutila@pirha.fi

Vastuualueet

Asiakasohjauksen vastuualue
Palvelujohtaja Kaisa Taimi 
Puh. 040 801 2746, kaisa.taimi@pirha.fi

Ennaltaehkäisevien palveluiden ja neuvonnan vastuualue
Palvelujohtaja Milja Koljonen
Puh. 044 422 2252, milja.koljonen@pirha.fi

Vammaisten palveluiden toimialue

Tuulikki Parikka, toimialuejohtaja
Puh. 050 063 3607, tuulikki.parikka@pirha.fi

Vastuualueet

Vaativien erityispalveluiden vastuualue
Vammaispalvelujohtaja Susanna Lehtonen
Puh. 050 373 0453, susanna.m.lehtonen@pirha.fi

Vammaissosiaalityön vastuualue
Sosiaalityön johtaja Sonja Vuorela
Puh. 044 730 6694, sonja.vuorela@pirha.fi

Vammaisten asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualue
Vammaispalvelujohtaja Marjaana Räsänen 
Puh. 040 800 4712, marjaana.rasanen@pirha.fi