logo

Odotusajat ikääntyneiden palveluihin

Murupolku

Odotusajat ikääntyneiden palveluihin

Odotusajat ikääntyneiden palveluihin

Raportoimme puolen vuoden välein odotusajat pitkäaikaiseen ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 26).

Odotusajat ajalla 1.1.-30.6.2023

  • alle 4 viikkoa: 83,1 % hakijoista
  • alle 8 viikkoa: 94,6 % hakijoista
  • yli 3 kuukautta paikkaa odottavien osuus on 2,3 %. Yli 3 kuukauden odotusajat johtuivat joko erityistarpeesta erityisen vaativan hoidon hoitopaikkaan tai asiakkaiden/läheisten omaisten tarpeesta ottaa paikka vastaan esimerkiksi vain tietystä palveluyksiköstä.