Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Hoitotieteellinen tutkimus

Hoitotieteellinen tutkimus

Hoitotieteellinen tutkimus

Hoitotieteellinen tutkimus on edellytys näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiselle. Tutkimuksellinen yhteistyö perustuu Hoitotieteelliseen toimintaohjelmaan. Tutkimustoimintaa kehitetään koko Sisä-Suomen yhteistyöalueella. Hoitotieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä hyvinvointialueella vahvistetaan tuomalla tutkimustuloksia esille mm. hoitotyön viikolla ja kuukausittain toteutettavissa hoitotiedemeetingeissä.

Yliopistotasoista tutkimusta koordinoi hoitotieteen tutkimustiimi ja ammattikorkeakouluopinnäytetöiden koordinoinnista vastaa opetuksen tiimi.

Lue lisää