logo

Omaishoidon tuki ja asiakasohjaus

Murupolku

PTVWidget

Omaishoidon tuki

PTVWidget

Omaishoidon tukeen kuuluu hoitopalkkio hoitajallesi sekä hoitosi turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Lisäksi omaishoitajallesi kuuluu lakisääteisiä vapaapäiviä sekä tapaturmavakuutus.

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan ylös, mistä asioista omaishoitajasi huolehtii, mitä muita palveluja perheesi tueksi on järjestetty sekä suunnitelma vapaiden käytöstä. Hoito- ja palvelusuunnitelmasi tarkistetaan tarvittaessa tilanteesi muuttuessa olennaisesti tai pyynnöstäsi.

Omaishoitajasi on velvollinen ilmoittamaan olosuhteiden tai myönnettyjen palveluiden muutoksista, oman tilanteensa tai terveytensä muutoksista, hoidon tarpeesi oleellisesta muuttumisesta, asuinpaikan muutoksesta, sairaalaan joutumisestasi sekä tilapäisestä tai pysyvästä siirtymisestäsi muuhun sosiaali- ja/tai terveydenhuollon yksikköön.

Omaishoitajallasi on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoosi ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vapaita kertyy kaksi vuorokautta niiltä kalenterikuukausilta, jolloin olet ollut kodin ulkopuolisessa hoidossa yli seitsemän päivän ajan. Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää hoitosi omaishoitajasi vapaan aikana. Hoidon järjestämiseen on erilaisia mahdollisuuksia, joista voitte sopia tarkemmin oman asiakasohjaajanne kanssa.

PTVWidget

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa.

Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, niin neuvontaa saat myös Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksesta tai omalta asiakasohjaajaltasi.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Omaolo palvelun kautta voit tehdä alustavan arvioinnin olisitko oikeutettu omaishoidon tukeen. Voit hakea omaishoidon tukea sähköisen asioinnin kautta tai tulostamalla hakemuslomakkeen. Paperinen hakemus toimitetaan oman asuinkuntasi kohdalla ilmoitettuun osoitteeseen. Voit hakea tukea ilman erillistä hakuaikaa. Kun hakemuksesi on saapunut, asiakasohjaaja sopii luoksesi kotikäynnin, jossa omaishoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioidaan. Tukihakemukset käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, joka kartoittaa tuen edellytyksiä päätöksen tekoa varten.

Omaishoidon tuen hakemus

Omaishoidon tuen hakemus

Voit tulostaa täytettävän omaishoidon tuen hakemuksen:

Omaishoidon tuen hakemuksen palautus

Palauta täytetty hakemus oman asuinalueesi mukaiseen osoitteeseen. Näet palautusosoitteet täältä:

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tukeen ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, jotka täyttävät palvelun myöntämisperusteet.

Omaishoidon tuesta vastaava työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin omaishoidon tukea hakevaan perheeseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen sekä hoidettavan toimintakykyyn huomioiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä suoriutuminen päivittäisistä henkilökohtaisista toiminnoista.

Pirkanmaan hyvinvointialueella palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että ammattilainen on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa omaistesi, läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeesi arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Omaishoidontuen palkkioluokat ja myöntämisperusteet

Omaishoidontuen palkkioluokat ja myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen palkkioilla on kolme eri luokkaa hoidon vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen palkkioluokat indeksikorotuksen jälkeen ovat:

  • 439,70 euroa/kuukausi (I hoitoisuusryhmä)
  • 726,60 euroa/kuukausi (II hoitoisuusryhmä)
  • 1245,60 euroa/kuukausi (III hoitoisuusryhmä a ja b)

Voit lukea tarkemmin palkkioluokista ja myöntämisperusteista aluehallituksen pöytäkirjan (24.10.2022) liitteistä:

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Omaishoidon yksikön sähköpostiosoite

Omaishoidon yksikön sähköpostiosoite

Pirkanmaanomaishoito@pirha.fi

PTVWidget

Hae paikkakunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Verkkoasiointi

Omaolo - Arvio omaishoitotilanteesta

Omaolo - Arvio omaishoitotilanteesta

Tee tämä kysely, jos sinä tai läheisesi olette harkinneet omaishoidon tuen hakemista. Sinä tai läheisesi voisitte saada tukea esimerkiksi silloin, kun tarve hoidolle, huolenpidolle tai valvonnalle on jatkuvaa ja päivittäistä. Kysely auttaa arvioimaan oikeutta omaishoidon tukeen. Kysely on suuntaa antava eikä se ole päätös palvelun saamisille. Täytä kysely huolella.

Omaolo - Arvio omaishoitotilanteesta

PTVWidget

Verkkosivut

Jalmarin kodon lähitori, Kangasala

Jalmarin kodon lähitori, Kangasala

Lähitori tarjoaa neuvontapalveluja ja auttaa kangasalalaisia ikäihmisiä, vammaisia tai omaistaan hoitavia. Neuvontaa on tarjolla esimerkiksi eri viranomaistahojen kanssa asiointiin sekä hakemusten täyttämiseen. Neuvonnassa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Jalmarin kodon lähitori, Kangasala

Keinupuiston lähitori, Tampere

Keinupuiston lähitori, Tampere

Lisätietoa Keinupuiston lähitorin toiminnasta saat oheisilta verkkosivuilta.

Keinupuiston lähitori, Tampere

Kuuselan lähitori, Tampere

Kuuselan lähitori, Tampere

Lisätietoa Kuuselan lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Kuuselan lähitori, Tampere

Kyttälän lähitori, Tampere

Kyttälän lähitori, Tampere

Lisätietoa Kyttälän lähitorista löydät oheisilta verkkosivuilta.

Kyttälän lähitori, Tampere

Lähitori Monitori, Ikaalinen

Lähitori Monitori, Ikaalinen

Lähitori MoniTorista saat lisätietoa vierailemalla Jyllin Kodit- verkkosivustolla.

Lähitori Monitori, Ikaalinen

Oriveden lähitori, Orivesi

Oriveden lähitori, Orivesi

Lisätietoa Oriveden lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Oriveden lähitori, Orivesi

Peurankallion lähitori, Tampere

Peurankallion lähitori, Tampere

Lisätietoa Peurankallion lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Peurankallion lähitori, Tampere

Taatalan lähitori, Tampere

Taatalan lähitori, Tampere

Lisätietoa Taatalan lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Taatalan lähitori, Tampere

Tammelan lähitori, Tampere

Tammelan lähitori, Tampere

Lisätietoa Tammelan lähitorin toiminnasta saat oheisilta verkkosivuilta.

Tammelan lähitori, Tampere

Violan lähitori, Tampere

Violan lähitori, Tampere

Lisätietoa Violan lähitorista saat oheisilta verkkosivuilta.

Violan lähitori, Tampere

Pirkanmaan kotitori -verkkosivut

Pirkanmaan kotitori -verkkosivut

Lisätietoa Pirkanmaan Kotitorista löydät oheisilta verkkosivuilta.

Saat yhteyden Pirkanmaan Kotitorin palveluneuvojaan chat-palvelun kautta. Chat-palveluun pääset sivun oikean alalaidan vihreästä puhekuplasta, josta Pirbotti ohjaa sinua eteenpäin.

Pirkanmaan kotitori -verkkosivut

PTVWidget

Puhelinasiointi

Omaishoidon palvelut, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Omaishoidon palvelut, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Voit olla yhteydessä palveluohjaajiin puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 663 2892, Ikäihmisten palveluohjaaja
050 563 9584, Kehitysvammaisten palveluohjaaja
044 466 3398, Lapsiperheiden palveluohjaaja

Pirkanmaan Kotitori, ohjaus ja neuvonta puhelimitse

Pirkanmaan Kotitori, ohjaus ja neuvonta puhelimitse

Kun sinä tai läheisesi tarvitset tietoa ja neuvontaa vammaispalveluihin, ikäihmisten palveluihin tai mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa. Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen.

Kotitorilta saat ohjausta ja neuvontaa

  • kotiin saatavista palveluista
  • asumisesta
  • apuvälineistä ja digitaalisista palveluista
  • liikkumisesta
  • taloudellisista etuuksista
  • harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista
  • järjestöjen toiminnasta ja palveluista

Puhelinnumerot
040 733 3949, Pirkanmaan Kotitori

Puhelinneuvonta
Ma 08:00-16:30
Ti 08:00-16:30
Ke 08:00-16:30
To 08:00-16:30
Pe 08:00-16:30
Pirkanmaan Kotitori-chat
Ma 08:00-16:30
Ti 08:00-16:30
Ke 08:00-16:30
To 08:00-16:30
Pe 08:00-16:30
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen puhelinasiointi

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen puhelinasiointi

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus toimii kumppanina henkilökohtaisen avun, perhehoidon ja omaishoidon tuen järjestämisessä. Henkilökohtaista apua, perhehoitoa ja omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueelta. Sekä asiakkaat että työntekijät voivat ottaa keskukseen yhteyttä kysyäkseen ohjausta ja neuvontaa palveluihin liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaisen avun yksikkö opastaa työnantajamalliin liittyvissä asioissa niin asiakkaita kuin työntekijöitä. Yksikkö toimii palkan sijaismaksajana. Lisäksi henkilökohtaisen avun yksikkö koordinoi henkilökohtaisen avun palveluseteliä ja ostopalvelua Pirkanmaan alueella.
Perhehoidon yksikkö vastaa ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitetusta perhehoidosta.
Omaishoidon tuen yksikkö tarjoaa ohjausta ja neuvontaa omaishoidon tuen asiakkaille ja tukee omaishoitajia.

Puhelinnumerot
041 730 2108, Henkilökohtaisen avun yksikkö
040 504 5134, Omaishoidon tuen yksikkö

Ma 09:00-12:00
Ti 14:00-17:00
Ke 09:00-12:00
To 09:00-12:00
Pe 09:00-12:00

PTVWidget

Palvelupaikat

Lielahden lähitori, Tampere

Lielahden lähitori, Tampere

Käyntiosoite: Antti Possin kuja 1, 33400 TAMPERE
Lähitori on avoinna
Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-15:00
Ravintola on avoinna
Ma 10:00-15:00
Ti 10:00-15:00
Ke 10:00-15:00
To 10:00-15:00
Pe 10:00-15:00
Lähitori Akaa, Toijala

Lähitori Akaa, Toijala

Käyntiosoite: Kirkkotori 10, 37800 AKAA - 2. kerros
Pe 09:00-12:00
Lähitori Setori, Nokia

Lähitori Setori, Nokia

Käyntiosoite: Maununkatu 10, 37100 NOKIA
Ma 09:00-13:00
Ti 09:00-13:00
Ke 09:00-13:00
To 09:00-13:00
Pe 09:00-13:00
Lähitori, Urjala

Lähitori, Urjala

Käyntiosoite: Sairaalantie 9 C, 31760 URJALA
Pe 09:00-12:00
Lähitori, Valkeakoski

Lähitori, Valkeakoski

Käyntiosoite: Seurahuoneenkatu 4, 37600 VALKEAKOSKI
Lähitorin aukioloajat
Ma 09:00-15:00
Ke 09:00-15:00
Lähitori, Vesilahti

Lähitori, Vesilahti

Käyntiosoite: Tuulikalliontie 74, 37370 VESILAHTI
Lähitori, Ylöjärvi

Lähitori, Ylöjärvi

Käyntiosoite: Rantajätkäntie 2 b 30, 33470 YLÖJÄRVI - Sisäänkäynti sisäpihan B -rapusta (Emminkammari, Soppeensydän)
Nekalan lähitori, Tampere

Nekalan lähitori, Tampere

Käyntiosoite: Kuoppamäentie 24, 33800 TAMPERE
Lähitori on avoinna
Ma 09:00-16:00
Ti 09:00-16:00
Ke 09:00-16:00
To 09:00-16:00
Pe 09:00-15:00
Pappilanpuiston lähitori, Tampere

Pappilanpuiston lähitori, Tampere

Käyntiosoite: Kourutaltankatu 2, 33560 TAMPERE - Kädentaidon tilat sijaitsevat osoitteessa Kourutaltankatu 3 A.
Lähitori on avoinna
Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-15:00
Pispan lähitori, Tampere

Pispan lähitori, Tampere

Käyntiosoite: Simolankatu 4, 33270 TAMPERE
Lähitori on avoinna
Ma 08:00-15:00
Ti 08:00-15:00
Ke 08:00-15:00
To 08:00-15:00
Pe 08:00-15:00
Pohjolan lähitori, Tampere

Pohjolan lähitori, Tampere

Käyntiosoite: Pohjolankatu 25 F, 33500 TAMPERE
Lähitori on avoinna
Ma 07:30-16:00
Ti 07:30-16:00
Ke 07:30-16:00
To 07:30-16:00
Pe 07:30-15:00
Päiväkeskus ja lähitori Aurinkorinne, Hämeenkyrö

Päiväkeskus ja lähitori Aurinkorinne, Hämeenkyrö

Käyntiosoite: Tunnelikuja 1, 39100 HÄMEENKYRÖ
Aurinkorinteen kahvila
Ma 10:00-14:00
Ti 10:00-14:00
Ke 10:00-14:00
To 10:00-14:00
Pe 10:00-14:00
Palveluohjaaja tavattavissa
Ma 09:00-12:00
Ke 09:00-12:00
Digiohjaus
Ke 12:00-15:00
Kuntosali/Antinsali
Ma 12:00-16:00
Ti 12:00-16:00
Ke 12:00-16:00
La 12:00-16:00
Lähitori, Pirkkala

Lähitori, Pirkkala

Käyntiosoite: Perkiöntie 55, 33960 PIRKKALA - Senioritalo Pihlajamäki
Ma 14:00-15:30
Pirkanmaan Kotitori

Pirkanmaan Kotitori

Käyntiosoite: Frenckellinaukio 2B, 33101 TAMPERE
Neuvontapiste palvelee
Ma 09:00-16:00
Ti 09:00-16:00
Ke 09:00-16:00
To 09:00-16:00
Pe 09:00-16:00
La 09:00-16:00
Neuvonta puhelimitse
Ma 08:00-16:30
Ti 08:00-16:30
Ke 08:00-16:30
To 08:00-16:30
Pe 08:00-16:30
La 08:00-16:30
Pirkanmaan Kotitori-chat
Ma 08:00-16:30
Ti 08:00-16:30
Ke 08:00-16:30
To 08:00-16:30
Pe 08:00-16:30
Poikkeusaukioloajat
pyhäinpäivä 04.11.2023
Suljettu
itsenäisyyspäivä 06.12.2023
Suljettu
jouluaatto 24.12.2023
Suljettu
joulupäivä 25.12.2023
Suljettu
tapaninpäivä 26.12.2023
Suljettu
uudenvuoden aatto 31.12.2023
Suljettu
uudenvuodenpäivä 01.01.2024
Suljettu
loppiainen 06.01.2024
Suljettu
kiirastorstai 28.03.2024
Suljettu
pitkäperjantai 29.03.2024
Suljettu
1.pääsiäispäivä 31.03.2024
Suljettu
2. pääsiäispäivä 01.04.2024
Suljettu
vappuaatto 30.04.2024
Suljettu
vappu 01.05.2024
Suljettu
helatorstai 09.05.2024
Suljettu
helluntai 19.05.2024
Suljettu
juhannusaatto 21.06.2024
Suljettu
juhannuspäivä 22.06.2024
Suljettu
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus

Käyntiosoite: Romsinkuja 4, 33180 TAMPERE - Koukkuniemi, Koivula 30

pirkanmaanomaishoito@pirha.fi

Soittoajat
Ma 09:00-12:00
Ti 14:00-17:00
Ke 09:00-12:00
To 09:00-12:00
Pe 09:00-12:00

Etsitkö näitä - omaishoidon tuki

Etsitkö näitä?

Palvelusetelit

Omaishoidon tuen palvelusetelituottajat