logo

Tampereen Biopankki

Menu Display

Biopankin laskeutumissivun nostokuva

Tampereen Biopankki

Tampereen Biopankkiin kootaan näytteitä biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Tampereen Biopankki

Tampereen Biopankkiin kootaan näytteitä biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Tampereen Biopankki

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Tampereen Biopankki on yliopistosairaalan yhteydessä toimiva yksikkö, jonka keräämiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa hyödynnetään tutkimustarkoituksiin Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimusstrategian mukaisesti.

Etsitkö näitä?

Tampereen Biopankki kerää ja säilyttää oman yhteistoiminta-alueensa potilaiden näytteitä. Näytteitä voidaan kuitenkin hyödyntää terveysalan tutkimus- ja kehitystyössä maailmanlaajuisesti. Sairaalakeräyksien lisäksi Tampereen Biopankki on tehnyt kohdennettuja suostumus- ja näytekeräyksiä muun muassa äitiysneuvoloissa sekä neurologisten ja psykiatristen sairauksien yksiköissä.

Biopankin toiminta perustuu lakiin ja biopankkien toimintaa valvoo Fimea. Tampereen Biopankki on aloittanut toimintansa syksyllä 2015.

Tampereen Biopankin omistaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Muut perustajaorganisaatiot Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue ovat sopimuksellisesti mukana toiminnassa ja osallistuvat rahoitukseen. Biopankkinäytteet varastoidaan Tampereella.

Suomen biopankit muodostavat kansallisen biopankkiverkoston, jonka toiminnassa myös Tampereen Biopankki on mukana. Verkoston kautta kertyvä näyteaineisto yhdistettynä suomalaisiin rekisteritietoihin on herättänyt tutkijoiden kiinnostusta myös kansainvälisesti. Suomen julkisten biopankkien yhteistyötä koordinoi Biopankkien Osuuskunta Suomi - FINBB.

Vieraile FINBB:n verkkosivuilla.