logo

Usein kysyttyä

Murupolku

Usein kysyttyä Pirkanmaan hyvinvointialueesta

Usein kysyttyä

Kuka vastaa siitä, millaisia palveluita hyvinvointialueella tarjotaan?

Korkeinta päätösvaltaa hyvinvointialueella käyttää aluevaltuusto. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväalue on jaettu neljään palvelulinjaan, joilla on omat johtajansa. Palvelulinjojen johtajat vastaavat palvelujen organisoinnista. Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisenä tavoitteena on yhdenvertaiset palvelut koko alueella.

Miten voin antaa palautetta?

Voit antaa palautetta meille monella tavalla. Löydät tarkemmat tiedot ja palautelomakkeet sivulta: Palaute

Pelastustoimesta voit antaa palautetta osoitteessa pelastustoimi.fi/palaute.

Miten hakeudun palveluihin 2023 alusta?

Vuoden vaihtuessa palvelut ja ajanvaraaminen toimivat pääasiassa kuin kunnissa tällä hetkellä. Voit siis hakeutua samojen toimipisteiden palveluihin, joita olet aiemmin käyttänyt. 

Voiko käydä niin, että jo varattu aika perutaan tai siirretään toiseen toimipaikkaan?

Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen ei vaikuta jo varattuihin aikoihin tai toimipisteisiin. 

Voiko hakeutua palveluihin sinne, mihin itse haluan? Voidaanko minut "määrätä" käyttämään naapurikunnan palveluita?

Sosiaalipalvelujen toimipiste määräytyy kotiosoitteesi mukaan. Myös terveydenhuollon toimipisteesi määräytyy kotiosoitteesi mukaan, jos et ole valinnut kiireettömän hoidon hoitopaikaksi muualla sijaitsevaa toimipistettä. Mahdollinen tekemäsi hoitopaikanvalintapäätös siirtyy hyvinvointialueelle. 

Voit vaihtaa terveydenhuollon toimipisteesi kerran vuodessa. Vaihdos tulee tehdä kirjallisesti. Katso ohjeet sivulta: Valinnanvapaus.

Sinua ei voida määrätä käyttämään tiettyä palvelupaikkaa.

Jatkuuko päivystys lähiterveysasemallani samalla lailla kuin tähän asti?

Puhekielessä päivystyksellä tarkoitetaan kiireellistä vastaanottoa omalla terveysasemalla. Kiireetön ja kiireellinen vastaanotto jatkavat toimintaa samalla tavalla kuin aiemmin. Pääset siis lähiterveysasemallesi kiireelliseen hoitoon terveysaseman ollessa auki. Vuorokauden ympäri päivystystä tarjoaa Tays Keskussairaalassa Tampereella sijaitseva Tays Päivystys Acuta sekä Tays Valkeakosken päivystys.

Soita aina ennen päivystykseen lähtemistä Pirkanmaan päivystysapuun numeroon 116117, josta saat tarkempia ohjeita.

Kiirevastaanottojen yhdenmukaistamista valmistellaan.

Hyvinvointialueen tavoite on tarjota tasavertaisia palveluja kaikille. Pääsenkö siis yhtä nopeasti lääkäriin, kuin toisella paikkakunnalla asuva ystäväni?

Tavoitteena on tarjota tasavertaiset palvelut kaikille pirkanmaalaisille. Tätä ei voi taata heti hyvinvointialueen toiminnan alkaessa, mutta toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Mitä sote-palvelujen integraatio käytännössä tarkoittaa? 

Palveluja on jo lähdetty kehittämään esim. PirSOTE-hankkeessa ja kansallisissa hankkeissa. Integraatiosta yksi esimerkki on sote-keskusten toiminta, jota kehitetään jo nyt.  Tulevina vuosina tarkastellaan mm. palveluprosesseja ja sellaisia nivelkohtia, joissa on haasteita palveluiden sujuvuudessa. Nämä konkretisoituvat tällä hetkellä esim. Acutan ruuhkina. Perus- ja erityistason palvelut pitää saada integroitua esimerkiksi niin, että erikoissairaanhoitoa käytetään vain silloin, kun sille on todella tarvetta. 

Onko lääkinnälliseen kuntoutukseen tulossa muutoksia?

Kuntoutuspalvelut jatkuvat ensi vaiheessa entisellään. Tulevina vuosina kuntoutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta kehitetään entisestään. 

Mikä on kaupunkien ja kuntien rooli sen jälkeen, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa? 

Jatkossakin kuntien tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnalta ei kielletä sote-palveluiden tuottamista, mutta jos kunta tuottaa sote-palveluita, sen pitää pääsääntöisesti yhtiöittää ja rahoittaa itse toiminta. Hyvinvointialueiden ja kuntien pitää toimia vuorovaikutuksessa keskenään, jotta yhteistyö sujuu hyvin. Kunnat järjestävät edelleen esimerkiksi päivähoito-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut.

Miten Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta muuttuu uudistuksessa? 

Pirkanmaan pelastuslaitos on toiminut ylikunnallisena organisaationa maakunnan laajuisesti jo vuodesta 2003, joten suuria rakenteellisia muutoksia ei ole odotettavissa hyvinvointialueuudistuksessa. Pelastuslaitoksen palvelut kuntalaisille jatkuvat kuten tähänkin asti. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi.  

Ensihoito siirtyy hallinnollisesti pelastuslaitokselle. Mitä tämä tarkoittaa työntekijöille ja toisaalta palvelujen näkökulmasta? 

Palvelujen näkökulmasta ei ole tulossa tässä kohdassa muutoksia. Monituottajamalli jatkuu ensihoidossa Pirkanmaalla, eli osan palveluista tuottavat yksityiset yritykset ja osa on omaa palvelutuotantoa. Ensihoitokeskus siirtyy osaksi pelastuslaitoksen organisaatiota ja ensihoitokeskuksen henkilöstö siirtyy pelastuslaitokselle.